Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så kan central rättning fungera i praktiken

Publicerad: 2022-02-21 09:08

Skolverket har utrett hur central rättning av nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kan införas. Vi föreslår ett stegvist införande mellan 2027 och 2029. De prov som berörs av förslaget är delprov som innehåller uppsatsskrivning.

Central rättning av vissa nationella prov kan införas stegvis i svensk skola med början år 2027. Skolverket bör få ansvaret för att anlita de behöriga och legitimerade lärarna som ska bedöma proven. Det förslaget lämnar Skolverket till regeringen den 15 februari.

 

Pressmeddelande: Så kan central rättning fungera i praktiken

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 februari 2022