Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Systemdesign – Barn i behov av sammansatt stöd

Här kommer du att kunna följa och diskutera arbetsprocessen i det utvecklingsarbete kring barn i behov av sammansatt stöd som kommer att pågå under resten av 2022 och hela 2023. Målgruppen för utvecklingsarbetet är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och problematisk skolfrånvaro.

Välkommen till bloggen!

Hitta händelser i listan genom fritext-sökning.
Välj månad.

Här kommer du att kunna följa och ge input till arbetsprocessen i det utvecklingsarbete kring barn i behov av sammansatt stöd som pågår från september 2022 till december 2023. Målgruppen för utvecklingsarbetet är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och problematisk skolfrånvaro.

Det finns ett flertal tidigare och pågående utvecklingsarbeten, projekt och piloter och flera olika typer av insatser för målgruppen. Ändå verkar vi inte lyckas förbättra deras situation tillräckligt. Därför vill vi testa nya arbetssätt och verktyg för att förstå problemen och testa lösningar i liten skala. Vi kommer att använda oss av en designprocess framtagen och testad av Uppsala läns systemdesignstöd.

Projektgruppen som håller i och driver arbetet framåt är liten men kommer ständigt att involvera personer som sitter på viktig kunskap och erfarenhet relevant för utvecklingsområdet och målgruppen. Projektgruppen fungerar inte som experter, utan processledare som håller i metoden. Några personer kanske kommer att finnas väldigt nära, eller under perioder ingå i, projektgruppen. Andra deltar i ett specifikt steg eller en fas eller vid ett enstaka tillfälle.

Borde vi prata med dig eller någon annan du känner? Hör av dig!

Processkarta

Kontakter

Hanna Turesson Bernehed

Tjänstedesigner

David Relan

Tjänstedesigner

Johanna Carlsson

Utvecklingsledare: Funktionshindrade

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2022