Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Välkommen att lära tillsammans med oss!

Här kommer du att kunna följa och diskutera arbetsprocessen i det utvecklingsarbete kring barn i behov av sammansatt stöd som kommer att pågå under resten av 2022 och hela 2023. Målgruppen för utvecklingsarbetet är barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och problematisk skolfrånvaro.

Hitta händelser i listan genom fritext-sökning.
Välj månad.

Kontakter

Hanna Turesson Bernehed

Tjänstedesigner

David Relan

Tjänstedesigner

Johanna Carlsson

Utvecklingsledare: Funktionshindrade

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2022