Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Vi uppdaterar utvecklingsstrategin

Under 2021 gör vi en översyn av den regional utvecklingsstrategin. Den 16 juni skickade regionala tillväxtnämnden förslaget på remiss till partnerskapet för regional utveckling.

Nu är RUS:en på remiss

RUS kapitel för kapitel

Här får du en dragning av remissversionen kapitel för kapitel.

image alt text
29
Sep
2021

Remisskonferens 29 september

En öppen remisskonferens där organisationer har möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till RUS.

Våra övergripande mål och prioriterade områden står fast, men vi uppdaterar formuleringar utifrån det som hänt i omvärlden, till exempel EU:s nya strukturfondsperiod och gröna giv, den nya nationella strategin och andra viktiga mål för hållbar utveckling. Det blir alltså inga breda, öppna dialogmöten denna gång men du kan följa processen på den här sidan.

Illustration tidplan för uppdatering. Faserna beskrivs i texten under rubriken Tidplan.

Tidplan

  • Januari-februari 2021: Vad i strategin ska uppdateras och med vilka underlag?
  • I mars-maj är det skrivfas ett där vi formulerar uppdateringarna. 
  • Uppdateringarna förankras och skickas sedan på remiss. 
  • Remisstiden är 21 juni till 30 september 2021.
  • 29 september blir det en öppen remisskonferens.
  • Oktober, kort skrivfas för korrigeringar.
  • Under senhösten är det tid för politisk förankring och sedan beslut i regionfullmäktige i början av 2022.

Did the content help you?

Last updated: Friday, August 27, 2021