Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Skateboard och odling - kan det vara sociala innovationer?

Är din förening/ditt studieförbund intresserade av frågor om hållbarhet för människor och samhälle? Har ni idéer om samhällsnyttiga, nyskapande projekt som bidrar till hållbar utveckling? Då kan Region Örebro läns stöd för sociala innovationer, till organisationer i civilsamhället vara något för er. Kom till det här Samhällssamtalet och lär er mer!

ons 07 dec 2022
13:00 - 15:30
Sista anmälningsdag -
ons 30 nov 2022
City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Välkomna till ett Samhällssamtal med fokus på Region Örebro läns stöd för sociala innovationer. På mötet får ni ta del av resultatet från redan genomförda projekt och möjlighet att testa era egna idéer. Region Örebro län, Activa och Coompanion med flera finns på plats, redo att bolla innovativa uppslag med er!

Inbjudan Samhallssamtal 7dec2022.pdf

Målgrupp

Föreningar och studieförbund och andra som är intresserade av att söka pengar för sociala innovationer eller har idéer som kan bidra till hållbarhet för människor och samhälle.

Anmälan

Anmäl dig senast den 30 november genom att skicka ett mejl till Johan Larsson. Vi bjuder på fika så ange även eventuella allergier.

Program

Berättelser från beviljade projekt

Vi får veta mer om olika projekt som har beviljats Region Örebro läns medel för sociala innovationer inom civilsamhället. Bland andra berättar Örebro Skateboard hur de har arbetat med att skapa balans mellan spontanidrott, kreativitet och organisering.

Vi får också höra hur projektet ledde vidare till en beviljad Arvsfondsansökan på närmare 3 miljoner kronor!

Diskussion och rådgivning

Du eller ni från organisationer i civilsamhället som har nya, kreativa projektidéer möter rådgivare och andra ifrån bland annat Coompanion, Region Örebro län och Activa för att diskutera, bolla och få råd och tips.

Moderator

Maria Widar, Maria Widar kommunikation

Om samhällssamtalet

Samhällssamtalet arrangeras av organisationer i samverkan inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

  • Samhällssamtalet är en mötesplats för civilsamhället, det offentliga och företag där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.
  • Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.