Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturella mötesplatser i Örebro län

Under 2021 uppdaterade vi undersökningen Kulturella mötesplatser från 2014. Du hittar lokaler och mötesplatser som kan användas och bokas av allmänheten för olika kulturella aktiviteter eller evenemang i Örebro län. Platserna finns både inomhus och utomhus, lokalerna innefattar allt från scener och biografer till skolors aulor, samlingssalar i kyrkor, bibliotekslokaler, replokaler, ateljéer och så vidare. Från 2022 finns platserna även utmärkta i Örebro läns kulturkarta.

I registret hittar du namn på lokaler, i vilken kommun lokalen finns, vilken typ av lokal det är och en länk till en webbsida där du hittar mer information.

Mötesplatserna/lokalerna som ingår i registret är fysiska och används kontinuerligt för kulturverksamhet. Det finns platser både inomhus och utomhus, och de innefattar allt från scener och biografer till en aula i skolor, samlingssalar i kyrkor, bibliotekslokaler, replokaler, ateljéer och liknande.

Även kommersiella lokaler ingår, som exempelvis sportarenor, caféer och restauranger, förutsatt att det regelbundet förekommer kulturverksamhet där.

Kartläggningen av de kulturella mötesplatserna har gjorts i samarbete med länets kommuner.

Teaterfoajéns entré

Stadra Teaterfoajé

Exempelfoto från Stadra Teaterfoaje, länets minsta teater. Fotograf: Dragan Popovic

Utomhusscen med liveframträdande och publik

Humlehagens utescen

Exempelfoto från Humlehagens utescen för musik. Fotograf: Björn Wallgren

Stor teatersalong med röda stolar

Kulturhuset Sjöängen

Exempelfoto från Kulturhuset, Sjöängens stora salong. Foto: Norconsult

Interiör konsthall

Laxå konsthall

Exempelfoto från Laxå konsthall. Fotograf: Arash Vahdati

Mindre teatersalong med soffgrupper

Ordenshuset Mullhyttan

Exempelfoto från Ordenshuset Mullhyttan. Foto: Erika Tjäder

Utställningsrum med enkel servering och draperier längs vägg

Ställbergs gruva och utställning

Exempelfoto från Ställbergs gruva och utställning. Fotograf: Petter Cohen

Definition av kulturell mötesplats

Vi har inte kartlagt varje möjlig föreläsningssal eller café i länet utan det krävs att platsen på ett tydligt sätt är kopplad till kulturaktiviteter eller kulturupplevelser:

  • Mötesplatsen ska vara fysisk
  • Mötesplatsen ska kontinuerligt (mer än vid ett enstaka tillfälle) användas för kulturverksamhet av något slag
  • Det kan handla om allt från en teaterscen eller biograf till aulan i en skola
  • Det finns inga begränsningar för vilket slags kulturverksamhet det handlar om utan det kan vara scenkonst, film, kulturarv, bild/form eller annat.
  • Mötesplatsen/lokalen kan vara såväl inomhus som utomhus.
  • Även kommersiella lokaler ingår såsom exempelvis sportarenor, caféer och restauranger (förutsatt att det regelbundet förekommer någon form av kulturverksamhet).
  • Replokaler för olika kulturuttryck och verkstäder, ateljéer och liknande lokaler definieras som kulturella mötesplatser om de är tillgängliga för allmänheten att använda sig av.
  • Lokalen/platsen ska gärna men inte nödvändigtvis vara bokningsbar

Kontakter

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 november 2022