Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Omvärldsspaning

Vår omvärld påverkar förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsuppdrag. Malin Lindqvist, analytiker, berättar om några trender och händelser i omvärlden som påverkar oss i Örebro län.

Vår omvärld påverkar förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsuppdrag och vi ska börja titta på några trender.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 augusti 2022