Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Omvärldsspaning

Vår omvärld påverkar förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsuppdrag. Malin Lindqvist, analytiker, berättar om några trender och händelser i omvärlden som påverkar oss i Örebro län.

Vår omvärld påverkar förutsättningarna för vårt regionala utvecklingsuppdrag och vi ska börja titta på några trender.

[Missing text '/views/videopage/index/contacts' for 'Swedish']

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2022