Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Välkommen att lära tillsammans med oss!

Publicerad: 2022-08-17 09:53

Det finns många utvecklingsarbeten, projekt och piloter och flera olika typer av insatser för målgruppen. Ändå verkar vi inte lyckas förbättra barnen situation tillräckligt. Därför vill vi testa nya arbetssätt och verktyg för att förstå problemen och testa lösningar i liten skala. Vi börjar med att samla in och ta tillvara på befintlig kunskap och lyssna in erfarenheter från relevanta aktörer och tidigare/pågående arbeten.

Processkarta

 

Projektgruppen som håller i och driver arbetet framåt består av Johanna Carlsson (fd Häll), David Relan och Hanna Turesson Bernehed – alla tre anställda på Välfärd och folkhälsa.

Vi kommer ständigt att involvera personer som sitter på viktig kunskap och erfarenhet som är relevant för utvecklingsområdet och målgruppen. Tanken är inte att vi är experter, utan processledare som håller i metoden. Några personer kanske kommer att finnas väldigt nära, eller under perioder ingå i, projektgruppen. Andra deltar i ett specifikt steg eller en fas eller vid ett enstaka tillfälle.

Har du erfarenhet eller vetskap om något utvecklingsarbete eller liknande, från vårt län eller omvärlden, som skulle kunna vara intressant för arbetet?

Borde vi prata med dig eller någon annan du känner? Hör av dig!

Hanna: 079 062 65 21 

David: 079 063 35 08

Johanna: 072 084 95 98 

Vill du veta lite mer om processen vi kommer att arbeta efter?

Illustration av processen Barn i behov av sammansatt stöd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2022