Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2018-2021

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi beskriver det regionala uppdraget för frågor som rör civilsamhälle och social ekonomi. Det övergripande målet för planen är ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Handlingsplan och aktivitetsplan 2018-2021

Planens fyra delmål

  • att bidra till en ökad förståelse för civilsamhällets och den sociala ekonomins betydelse för regionalt utvecklings- och tillväxtarbete,
  • att skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhälle och social ekonomi genom att tydliggöra och stärka stödet till civilsamhälle och social ekonomi i hela länet,
  • skapa, stärka och samordna nätverk och mötesplatser för frågor om civilsamhälle och social ekonomi i hela länet, samt
  • att bidra till en ökad internationalisering av regionorganisationens insatser kring civilsamhälle och social ekonomi.

Genomförande

Kopplat till planens övergripande mål och de fyra delmålen finns en aktivitetsplan för programperioden 2018-2021. I aktivitetsplanen knyts särskilda aktiviteter till respektive delmål. Där anges också indikatorer för respektive delmål.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 december 2021