Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Remissversion: Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025

Region Örebro län reviderar nu sina strategier för civilsamhälle och social ekonomi. En ny Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025 håller på att utarbetas. Du har möjlighet att ge synpunkter på både textavsnitt som syfte, mål och aktiviteter.

När och var synpunkter kan lämnas

Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 11 juni 2021.

Du kan lämna dina synpunkter via e-post. Du kan också kontakta Område kultur och ideell sektor och lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt.

Postadress

Region Örebro län
Kultur och ideell sektor
Anders Bro
Box 1613
701 16 Örebro

Den fortsatta processen

Eventuella synpunkter på remissversionen av Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025 kommer att bearbetas och presenteras i kulturnämnden för vidare politiska beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 maj 2021