Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ansats

Projektet Ansats startade den 1 augusti 2020. Syftet är att stärka den professionella dansen med fokus på arrangörsutveckling och långsiktig etablering av danskonstnärer.

Ansats - tre delar

I projektet kommer det att arrangeras residens, utbildningar och mötesplatser för att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen, och öka kunskapen kring professionell dans i länet.

Dansresidens

Dansresidensen kommer att ha olika längd och inriktning. Det gemensamma syftet är:

  • att skapa arbetstillfällen för danskonstnärer
  • att nå ut med dans till fler platser i länet
  • att stärka arrangörsskapet

I utlysningen av de flesta residensen kommer de danskonstnärer som är verksamma, boende eller på annat sätt har tydlig kulturell koppling till länet att prioriteras.

Utbildningar

Projektet kommer erbjuda olika utbildningar och mötesplatser. Utbildningarna kommer beröra förutsättningar för att arrangera dans och ta upp olika teman, exempelvis:

  • marknadsföring
  • målgrupper
  • lokalförutsättningar
  • tillgänglighet
  • bemötande av frilansande grupper/danskonstnärer

Mötesplatser

För att gynna etableringen av lokala danskonstnärer på lång sikt kommer projektet också arrangera mötesplatser för danskonstnärer. Syftet är att främja nätverkande och samarbeten.

Projektperiod

Projektet pågår 2020-2023.

Parter

Ansats drivs av Region Örebro län/Dans i Örebro län i samverkan med några av länets kommuner.

Finansiering

Ansats finansieras av Region Örebro län med stöd av Kulturrådet.

Region Örebro län har utsett Askersund, Degerfors och Hällefors till danskommuner mellan 2021-2023. Satsningen innebär att de tre kommunerna får 100 000 kronor var per år för att gynna och stärka den professionella dansen.

För det regionala bidraget ska Danskommunen arrangera residens, dansföreställningar, workshops, publiksamtal eller annan verksamhet utförd av professionella danskonstnärer. Vilka arrangemang och hur många utformas utifrån danskommunens önskemål/ intresse i samråd med regionen och valda danskonstnärer. 

Danskommunerna ingår också i en samverkan sinsemellan och träffas regelbundet tillsammans med regionens utvecklingsledare i dans för att utbyta erfarenheter och idéer.

Satsningen på danskommuner är en del av projektet Ansats.

Kontaktpersoner

 

Dansaren Jessica Andrenacci och bildmärket för utvecklingsprojektet Ansats

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 4, 2024