Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Månadens författare

Örebro län har och har haft många spännande författarskap som kanske inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. Månadens författare vill synliggöra skrivande personer och förhoppningsvis inspirera många fler i länet att både läsa och skriva.

Det handlar om 12 kommuner – 12 författarskap. Folkbiblioteken i länet har nominerat författare med koppling till den egna kommunen och en referensgrupp har sedan gjort det slutgiltiga urvalet.

Det är en blandning av genrer och personligheter – både levande och döda. Varje månad, med start januari 2021, avslöjas månadens författarskap i P4 Örebro och uppmärksammas sedan på biblioteken i länet och i sociala medier på olika sätt.

Syfte och mål

Ett syfte är att synliggöra Örebro läns författarskap men också att stötta folkbiblioteken, både när det kommer till samverkan och litteraturfrämjande arbete.

Vi vill vara med och bidra till att skapa ett kreativt och levande kulturlän, där författare och andra konstnärer känner att de har en självklar plats. Att ge barn och unga med författardrömmar inspirerande förebilder.

Samarbetsparter

Månadens författare är ett samarbete mellan bland andra Biblioteksutveckling Region Örebro län, Litteratur Örebro län, länets folkbibliotek samt SR P4 Örebro.

Contacts

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 13, 2022