Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Solcellsinstallation

 

Att installera solceller har många fördelar. Här kan du läsa om goda exempel på företag som investerat i en solcellsanläggning.

Stefan Lagerberg, Ica Stora Mellösa

 

Några mil öster om Örebro ligger länets mest solcellstäta område, Stora Mellösa. Där driver Stefan Lagerberg den lokala livsmedelsbutiken sedan 13 år tillbaka. På fastighetens tak sitter drygt 200 solcellspaneler, som främst på sommaren matchar det högre elbehovet inne i butiken.

- Som livsmedelsbutik behöver vi ha energin hela året. Under sommaren när solcellsanläggningen producerar som mest är då kylan i butiken går hårdare och vi har som störst behov av energi. Det är lysande helt enkelt, säger Stefan.

Investeringen

I butiken har man länge arbetat med att energieffektivisera för att minska kostnaderna för el. Butiken har tidigare genomfört en kylkonvertering, vilket innebär att alla kylar och frysar bytts ut mot mer miljövänliga och energisnåla alternativ, och dessutom har all belysning bytts ut mot LED. I samband med konverteringarna uppkom även intresset för att kunna producera egen el, vilket efter en dialog med fastighetsägaren kunde genomföras på franchiseverksamheten. Tack vare bidrag blev avbetalningstiden på anläggningen ungefär fem år, med en avkastning på 8-10 procent per år.

Anläggningen

Under 2020 producerade solcellsanläggningen ungefär 50 000 kWh. Stefan beskriver att det finns en stor möjlighet för butiken att kunna styra elbehovet för att matcha solelen. Han menar att det på så sätt finns en stor fördel för livsmedelsbutiker att ha solceller som producerar el just när butiken behöver den som mest. På sommaren är kylbehovet och energiåtgången i butiken som allra störst, och det är också då anläggningen kan producera som mest el.

Installering

För Stefan var det absolut viktigaste vid val av leverantör att stötta de lokala företagen, ett beslut som han är mycket nöjd med. Installeringen gick snabbt och smidigt, och trots att solcellsanläggningen är så gott som underhållsfri så anser Stefan att det känns tryggt att ha installatören i närheten om något skulle behöva åtgärdas. Solcellerna syns väl från vägen och många kunder är nyfikna på anläggningen, så pass nyfikna att Stefan nu har installerat en TV-skärm i butikens entré. Skärmen är kopplad till solcellsanläggningens växelriktare och det är då möjligt för kunderna att se vad anläggningen producerar här och nu, och vad den har producerat totalt hittills.

Råd och erfarenheter

Stefan berättar att det finns planer på att i framtiden eventuellt installera ett par laddstolpar på parkeringen. Han är stolt över den energieffektivisering som gjorts i butiken hittills, och råder fler som går i tankar kring att skaffa solel att åtminstone ta in lite olika offerter för att undersöka vilka möjligheter som finns. Det är en miljövänlig lösning som är möjlig att spara pengar på, och Stefan själv tror att solceller är framtiden - även för franchiseverksamheter som hyr sina lokaler.

 

Sörgårdens ridhus

 

Sörgården i Degerfors är en jordbruksfastighet på 25 hektar som ägs av Anders och Eva Persson. På gården driver Lovisa Larsson ridskolan Lovisas Ponnystall. Med en hög elförbrukning på gården undersökte Anders och Eva  olika möjligheter för energieffektivisering, och slutligen föll sig valet självklart att installera solceller på det stora ridhustaket.

- Att vara solelsproducent har fungerat etthundra procent bekymmersfritt. Det är en lönsam investering då solcellspriserna går ner, medan elpriserna går upp, säger Anders.

Anläggningen och investeringen

Sörgården förbrukar ungefär 100 000 kWh per år, och Anders undersökte både alternativ såsom flis, eldning och pellets för att få ner elkostnaderna. Att sätta upp en underhållsfri solcellsanläggning på ridhustaket visade sig vara den allra enklaste och mest effektiva lösningen, inte minst då det höga, sluttande taket ligger nästan helt i söderläge utan någon som helst skuggning.

Anläggningen producerar idag ungefär 50 000 kWh per år, vilket är Sörgårdens halva elbehov. Anders berättar att de räknar med en återbetalningstid på sju år, men då solcellerna har en effektgaranti på minst 25 år har det aldrig funnits några tvivel om att investeringen ändå är mycket lönsam.

Installering

Anders berättar att själva installationsprocessen gick häpnadsväckande smidigt. Installationen påbörjades en måndag och på torsdagen samma vecka kunde Sörgården producera egen solel. Sitt val av leverantör baserade de på noggranna undersökningar av firmornas erfarenhet och rykte. Sedan installationen har anläggningen fungerat helt bekymmersfritt utöver att några säkringar har behövt bytas, något som installatören kunde lösa på någon timme.

Erfarenheter

Anders och Eva på Sörgården har arbetat med att identifiera fler energitjuvar. I samband med installeringen av solcellsanläggningen observerade Anders att en stor del av elförbrukningen kommer ifrån belysningen i ridhuset, vilket snabbt kunde åtgärdas genom att byta ut alla armaturer till LED. Ljuset i ridhuset blev mycket bättre, men främst sänktes den totala elförbrukningen gården. led-belysningen är precis som solcellsanläggningen näst intill helt underhållsfri och beräknas kunna lysa i 55 år innan den behöver bytas.

Anders belyser vikten av att energieffektivisera med hjälp av underhållsfria åtgärder.

Råd

Anders kan varmt rekommendera att installera solceller på ridhustak eftersom de ofta kan ge ett optimalt läge. Hans främsta råd är att åtminstone installera en anläggning som klarar belysningen. Ett ridhus drar ofta mycket el i form av belysning och uppvärmning, men med ett par solceller på taket kan problemet vara lätt åtgärdat. Anders tycker också att solceller bara blir roligare ju längre tiden går, inte minst när han och Eva kan följa upp sina negativa elräkningar och när de under sommarmånaderna producerar mer el än vad de gör av med och kan sälja den vidare.

Anki Winge, Örebro ridsport

 

Anki Winge driver butiken Örebro ridsport och för henne är det viktigt att verksamheten bedrivs genom ett grundligt miljöarbete och en god djurhållning. Med ett stalltak i söderläge blev därför en solcellsinstallation ett självklart nästa steg i miljöarbetet.

- Mitt företagande bygger på att kunden ska veta att den får en etiskt hållbar lösning i alla leverantörer jag jobbar med, då blev det här med solceller en helt naturlig röd tråd i det hela, säger Anki.

Investeringen

Att bli självförsörjande på el är något som Anki och hennes man funderat länge på då de har ett stort stalltak i söderläge utan någon som helst skuggning. Med ett sådant optimalt läge att det hade känts dumt att inte investera i solceller berättar Anki. Det var dock först efter regeringsbeslutet om det gröna rotavdraget som de slutligen valde att trycka på startknappen. Anki menar att det fanns mycket positivt med att ha lite is i magen, och att de innan beslutet kunde ta in flera olika offerter och läsa på om diverse tekniska detaljer. På så sätt hittade de den lösning som passade dem själva bäst.

Anläggningen

Anläggningen som sattes upp i mars 2021 är på 76 stycken solpaneler, där varje solcell kan producera 320 W. Detta innebär att anläggningen ska producera ungefär 25 000 kWh per år, men redan nu producerar anläggningen över förväntan och enligt beräkningar kan den producera hela 29 000 kWh per år. Gården förbrukar i dagsläget ungefär 30 000 kWh, vilket innebär att det kommer bli ett litet glapp mellan vad de gör av med och vad de kan producera. Oavsett kommer elkostnaderna att minska rejält.

Installering

För Anki var valet av leverantör mycket viktigt och hon gjorde en noggrann undersökning innan det väl var dags för investeringen. Vad som slutligen var viktigast för Anki var att panelerna var tillverkade i Tyskland, samt att de var i glas/glas för längre produktgaranti med 87 procent effektgaranti efter 30 år. Själva installeringen gjordes på knappt en vecka och det inkluderade en installering av ett nytt elskåp för att säkra upp från 25 ampere till 35 ampere.

Råd

Enligt Anki själv finns det inget mer optimalt än att installera solceller på ett stalltak, där den producerade elen kan användas till både butiken, stallet och bostadshuset. Anki berättar att det har varit viktigt att känna att hon kan dra sitt strå till stacken för miljön, och att det samtidigt varit en positiv bonus att elkostnaderna minskat markant.

f

 

Två mil väster om Örebro ligger golf- och konferensanläggningen Lanna lodge. Det är ett av allt fler företag i turismbranschen som har satsat på att installera solceller.

– Många kunder idag är väldigt medvetna om miljön. Så jag tror det är en konkurrensfördel med solenergi, säger Lanna lodges vd Anna-Karin Larsson.

Investeringen

140 paneler monterades upp på två veckor. Men det var en del andra processer som behövde inväntas. Bidragsansökan till länsstyrelsen tog ett år innan den fick svar. Men när allt var klart kunde Lanna lodge glädjas åt 30 procent av investeringskostnaden i stöd. På 12,5 års sikt beräknas den vara återbetalad.

– Den kommer ju att leva betydligt längre än så, så där kommer den verkligen att börja betala sig, säger vd Anna-Karin Larsson.

Effekten

I slutet av 2018 började det produceras solenergi. Besökare kan sedan dess se på en skärm hur mycket produktion och effekt som mäts upp under dagen och sedan de satts igång. Totalt har panelerna en effekt på 50 kilowatt vilket varje år ger omkring 50 000 kilowattimmar i elproduktion.

– Det är ungefär 10 procent av fastighetens totala förbrukning som solpanelerna är med och producerar, säger Johan Martinsson delägare på Solkraft Direkt som installerat panelerna på Lannalodge.

Anläggningen

Panelerna är placerade i rakt söderläge, vilket ger en mycket bra solelproduktion. Själva panelerna är av en lite speciell typ, nämligen glas/glas.

– Det här är enkelt uttryck som en vindruta på en bil kan man säga med själva solcellsfilmen däremellan, säger Johan Martinsson.

Med glas på både under- och ovansida blir panelerna dubbelverkande. Det ljus som studsar tillbaka från teglet bidrar därför med solelproduktionen. De blir inte heller så smutsiga som vanliga paneler.

– Solen är förnybar och den smutsar inte ner naturen heller på samma sätt, så jag vill verkligen rekommendera solel, säger vd Anna-Karin Larsson.

d

 

Carolas bensin & livs är en mack med drivmedel, livsmedel, försäljning av hamburgare och korv samt en däckverkstad. Carola Engström är den som för närvarande sköter verksamheten medan Daniel Engström höll i själva investeringen.


Innan investeringen hade macken mycket begagnad och ineffektiv utrustning vilket gav höga energikostnader. Dessutom var nya lagkrav på köldmedier på gång. Detta gjorde att de började se på energieffektivisering och startade på en ansökan till bidraget för investeringar i kommersiell och offentlig service inom Landsbygdsprogrammet. När Daniel fyllde i ansökan fanns en punkt med förnybar energi och han passade då på att lägga in solceller. Han såg fördelar i att få sänkta driftskostnader och inkomster från att sälja el på nätet.

Anläggningen

Solcellsanläggningen täcker hela ena sidan av taket, den är 110 kvadratmeter stor och beräknas producera 12 500 kWh per år. Förutom solcellsanläggningen har de också gjort stora insatser inom energieffektivisering, till exempel tilläggsisolerat, bytt kylar och frysar och bytt lysrör.

Ekonomi

Stödet för investeringar i kommersiell och offentlig service syftar till att behålla och utveckla den lokala servicen i butiker, mackar och servicepunkter på landsbygden och passade alltså perfekt för Carolas bensin & livs. Bidraget kan ge upp till 90 procent av investeringskostnaden beroende på Länsstyrelsens beslut och vilka utgifter som avses. Carola och Daniel räknade med en ekonomisk bärighet även om bidraget bara blev på 50 procent, men fick beslut att stödet skulle täcka 90 procent av kostnaderna. Ännu har de inte räknat på hur det ekonomiska utfallet faktiskt blev.

Erfarenheter

Daniel menar att den största utmaningen för investeringen var att bidragsansökan tog mycket tid och var alltför byråkratisk. Som tur var kunde han få hjälp med denna från sitt regionala energikontor. Utöver detta tycker de att det gick jättebra med installationsprocessen. De valde att använda lokala entreprenörer för att gynna lokalsamhället, vilket de upplevde gick väldigt bra.

Som en del i investeringen har de också installerat laddplatser för elbilar. Än så länge har det inte varit så stor efterfrågan, men de är med detta väl förberedda för framtiden. De hoppas nu kunna inspirera fler att investera i solel.

Viagården

 

Folkets hus i Vintrosa är en lokal samlingspunkt och mötesplats. Detta var en av anledningarna till solcellsinvesteringen, enligt de drivande K-G Granberg och Anders Holm. Med solcellsanläggningen vill de gå före och också inspirera andra till tekniken.

– Det känns naturligt för oss som en offentlig samlingspunkt att installera solceller. Det kan då sprida sig som ringar på vattnet.

Investeringen

På Viagården hade de sedan länge haft tankar om att skaffa solceller, men som för många samlingslokaler var det svårt att få till investeringen. I augusti 2019 sökte de pengar från Landsbygdsnämnden Örebro kommun, ett bidrag som syftar till att rusta upp gamla lokaler. När detta beviljades skred de till verket. I november fick de besked om bidraget, och innan jul hade de beställt solcellerna från det lokala företaget NEPAB och satt upp allt på taket. Den 9 januari togs anläggningen i drift. Det finns 47 solpaneler som beräknas ge en årlig elproduktion på 14 000kWh per år.

Ekonomi

Elkostnaden är den största kostnaden i verksamheten. De ser därför solcellsinvesteringen som en bra ekonomisk affär som kommer minska Viagårdens driftskostnader en lång tid framöver. Eftersom lokalen har luftvärmepump och elvärme till uppvärmningen kan solelen användas till både el- och värmebehovet i byggnaden. De räknar med att solelen kommer att täcka ungefär 30 procent av samlingslokalens elbehov på årsbasis.

För investeringen har de inte tänkt så mycket på återbetalningstiden, utan Anders och K-G pratar hellre om avkastning som mått på lönsamheten.

– Om du till exempel har 100 000 kronor att lägga på solceller kommer det ge en avkastning på 7 procent om året, vilket är bättre än någon bank. Och det är lika tryggt att ha pengarna där som på banken! Berättar Anders.

– Om du skulle sälja huset får du också igen pengarna, menar K-G.

Erfarenheter

Anläggningen har varit i drift sedan 9 januari 2020, så när vi besöker Viagården har de ännu inte varit solelproducenter så länge. Denna eftermiddag en frisk februaridag hade solcellerna redan producerat 25 kWh, något som Anders konstaterade med en snabb koll i appen.

Solelproduktionen har de också tänkt att publicera på en TV-skärm, så att de som vistas i lokalen kan lära sig mer om solel. Vad gäller själva installationsprocessen hade Viagården en idel positiv syn. Det märktes ingenting i verksamheten och allt utfördes enligt tidsplan.

Framtidsplaner

I bidraget från Landsbygdsnämnden finns förutom solcellsanläggningen också pengar till två laddstationer, som de planerar att installera härnäst. Här räcker elkablarna som varit till motorvärmare gott och väl till att förse laddplatser med effekt. Därför kommer elarbetet för installationen att vara minimalt.

De funderar på att ha teknikträffar i lokalen framöver för att utbilda inom solceller där de kanske dessutom kan lära sig mer om vätgas. De ser också mycket positivt på att utöka solcellsanläggningen om de kan hitta pengar till investeringen.

– Vi har två till tak att täcka! Säger K-G och Anders i kör.

Lindesbergs hotell och stugby

 

Lindesbergs Hotell & Stugby har en expanderande verksamhet, som från golfklubben har byggt på med bland annat hotellet och stugbyn. Stefan Leskinen har varit klubbchef sedan 2016 och en av de som drivit frågan om ett målmedvetet miljöarbete i styrelsen. I detta arbete väcktes också intresset för solpaneler.

Investeringen

Solcellerna på stugbytaken är en del av ett helhetskoncept i deras klimatarbete. Förutom dessa har stugbyn bland annat en maskinpark med elfordon och elhybrider och bytt från direktverkande el till fjärrvärme i hotellet. Dieselanvändning i maskinparkerna var tidigare en av de största kostnaderna för golfbanan, vilket nu har minskat med 30 %.

Solcellsanläggningen är en av pusselbitarna i deras strävan att skapa en naturlig mötesplats för hållbarhet och miljö, vilket också beskrivs på informationsskylten på väg in till området. Det är dessutom en symbolik i solcellerna; de syns, är estetiskt tilltalande och passar in i miljön på platsen.

Anläggningen

Solpanelerna har placerats på 4 av 5 stugor i stugbyn på taken i sydlig riktning. Det är en anläggning på totalt 280 kvadratmeter som beräknas producera 23 000 kWh per år och i det närmaste halvera driftskostnaden i stugbyn på årsbasis. Det lokala energibolaget Linde energi har varit samarbetspartner i projektet, och det är också de som har levererat solcellsanläggningen.

Ekonomi

Solpanelerna beräknas producera 23 000 kWh per år där elen ska användas fullt ut i verksamheten, utan överskott till elnätet. Med bidrag från staten, från Linde energi och Bergslagsstiftelsen räknar de med en återbetalningstid för investeringen på 6,5 år.

Erfarenheter

Lindesbergs Hotell & Stugby ser många fördelar med solpaneler; bland annat att de är underhållsfria, har en lång livslängd med garanti på 25 år, de är ett bra miljöval och de är en god ekonomisk investering. Installationsprocessen gick också bra och snabbt.

Stefan Leskinen betonar att solpanelerna ger ett bra bidrag till företagets helhetstänk, och de kommer definitivt jobba vidare med hållbarhetsarbetet också i framtiden.

Små IF

 

Stora Mellösa & Åsbyvikens IF (SMÅ IF) var troligen den första idrottsföreningen i Sverige som installerade solceller med sin anläggning på Tingstadsvallen i Stora Mellösa.

Föreningen har funnits länge, men det nuvarande formatet tog sin början på 80-talet då Stora Mellösa och Åsbyviken slogs ihop till SMÅ IF. Numera har de omkring 800 medlemmar i 5 olika sektioner; fotboll, handboll, innebandy, gymnastik och basket.

Investeringen

Idén om att investera i solceller fick föreningen från en energikartläggning efter ett kampanjerbjudande från Energimyndigheten i hela Sverige. Energikartläggningen gav förslag på åtgärder för att minska deras energikostnader, däribland solceller och jordvärme. Bo Johansson drev vidare förslaget om solel och fick till slut med sig resten av styrelsen.

Anläggningen

Solcellsanläggningen är på 72 paneler med toppeffekten 18 kW placerad på taket till idrottsföreningens klubbhus. Klubbhuset har luftvärmepump och direktverkande el, vilket gör att solpanelerna kan användas till både elbehovet och värmen i byggnaden. Den större delen av föreningens energibehov är för uppvärmning av varmvatten till duscharna under sommaren, vilket alltså blir en bra matchning med solpanelernas elproduktion. I juli då de inte har någon verksamhet säljer de solelproduktionen på elnätet.

Ekonomi

När solpanelerna skulle installeras år 2015 kostade anläggningen 300 000 kr. De fick då tips från Ölif, Örebro läns idrottsförbund, att söka stöd för solcellerna från Riksidrottsförbundet (se mer om stödet nedan). Med idogt arbete från Bo Johansson fick de utöver de 150 000 kr från Idrottslyftet dessutom 100 000 kr från Örebro kommun och 25 000 kr från E.ON, vilket sänkte kostnaden för föreningen till endast 25 000 kr. De tjänar nu runt 16 000 kr/år i sparad el och försäljning av överskottsel.

Erfarenheter

Processen att skaffa solceller gick bra, och Bo Johansson går än idag gärna förbi displayen på växelriktaren i klubbhuset för att läsa av elproduktionen. Något som varit särskilt positivt är att deras solcellsinstallation verkar ha smittat av sig! I Stora Mellösa finns flera andra solcellsanläggningar till och med inom synhåll från fotbollsplanen, till exempel på kyrkan bredvid Tingstadsvallen. 2020 utsågs orten till Örebro läns solcellstätaste område i tävlingen Årets solcellshjältar, arrangerad av Region Örebro län.

Kvinnerstaskolan

 

Örebroporten är ett kommunalägt fastighetsbolag som har i uppdrag att utveckla hållbara miljöer inom Örebro. Lennart Lindkvist, driftchef på Örebroporten, berättar hur han med hjälp av Örebro kommuns solcellskarta började se över potentiella takytor för solceller, där det bästa alternativet för installation slutligen landade på ridhus- och ladugårdstaken på Kvinnerstagymnasiet strax norr om Örebro.

Gymnasiet innefattar idag ett naturbruksprogram med inriktningar mot häst, lantbruk och skog, men då en del av den storskaliga skolverksamheten idag håller på att avvecklas pågår just nu ett arbete om hur Kvinnersta ska utvecklas till ett kluster som lockar allt fler gröna aktörer. Denna vision var också en av anledningarna till att solceller på platsen kändes självklara.

- Enligt min egen spaning handlar det om att det kommer bli en lite mer grön miljö i Kvinnersta, och då är ju solceller en väldigt bra start, säger Lennart.

Anläggningen och investeringen

Solcellerna på Kvinnerstagymnasiet har en total installerad toppeffekt på 220 kWp. De cirka 1500 kiselmodulerna är dock fördelade på två tak, ett i direkt söderläge och ett mer i västerläge, vilket gör att det är mest troligt att nå en peakeffekt på ungefär 180 kWp.

Under helgerna då elförbrukningen inte är lika hög som på vardagar när verksamheten är igång kan solcellerna försörja hela området med el. Lennart berättar dock att de idag får sälja en del av den överskottsel som anläggningen producerar, men att målet såklart är att kunna optimera anläggningen för att det inte ska bli en förlustaffär för Örebroporten och där de själva kan använda all den el som produceras. Alternativ för att göra detta möjligt kan vara genom lagring i batterier eller i vätgas, eller genom att se över befintliga elavtal och vilka möjligheter som finns.

Den solel som produceras på Kvinnerstagymnasiets tak täcker inte bara skolans behov, utan används även till andra byggnader och bostäder i området. Energiförbrukningen på området är stor, och bara det växthus som finns tillgängligt för undervisningen kostar lika mycket på ett år som uppvärmningen av Rådhuset i Örebro. Lennart berättar att det finns planer på att installera fler solceller i området, inte minst då i anknytning till just växthuset. Som komplement till den befintliga solcellsanläggningen används även eldning med flis, timmer och pellets. Dessutom används stora elpannor som ersatt den tidigare oljepannan.

Det finns stora möjligheter att energieffektivisera ytterligare på Kvinnersta, då det under området finns en underjordisk sjö, en så kallad akvifer, som med fördel skulle kunna ligga till grund för en större GEO-anläggning och således värma upp hela området. Värmepumpen på en sådan anläggning skulle då kunna drivas med hjälp av solenergi. Enligt Lennart är sol och värme en lysande kombination.

Installering

Vid upphandling av firma var det givetvis viktigt för Örebroporten att hitta en hållbar lösning till ett bra pris med god teknik som grund, men det var också avgörande om firman hade fördjupad kunskap kring brandsäkerheten vid installationen. Då det tidigare har brunnit i ridhuset på gymnasiet förklarar Lennart att det var viktigt att jobba förebyggande för att det inte skulle inträffa en olycka på grund av solcellernas placering på taket. Örebroporten bjöd därför in räddningstjänsten för att undersöka den nya installationen innan den sattes i bruk.

Råd

Enligt Lennart är den främsta fördelen med att sätta solceller på ett ridhus den stora takytan som möjliggör en installation där den producerade elen kan användas till mycket mer än bara själva ridhuset eller stallet.

Han beskriver även vilka möjligheter det finns för kommunalägda bolag att kunna vara i framkant där det gäller omställningen till mer klimatsmart och förnybar energi. Även om en kommun sällan har mycket pengar att spela med så har den alltid ett åtagande gentemot sina medborgare att minska klimatavtrycket, och således är en solcellsinstallation av stor vinning. Att sätta upp en större anläggning är dessutom en relativt billig investering, jämfört med att sätta upp flera mindre på enskilda hus inne i stan. För en kommun är solcellsinstallationer ett kostnadseffektivt alternativ och som också inger en trovärdighet då kommunen arbetar för att uppnå sina egna hållberhetsmål i praktiken.

Slutligen anser Lennart att det är viktigt att man inspireras av varandras solelsinstallationer, och att storskaliga sådana gärna bör vara synliga för allmänheten. Solcellerna på Kvinnerstagymnasiet syns tydligt från riksvägen som går precis intill skolan. Installationen har fått positiva reaktioner där den generella uppfattningen är att solceller ligger i tiden, och Lennart hoppas att dessa kommer locka många gröna aktörer till området i framtiden som kan fortsätta utvecklingen.

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023

Läs mer om Förnybar energi och energisystem