Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energi- och hållbarhetsarbete för företag

Genom att arbeta effektivt med energi- och hållbarhetsfrågor bidrar du till en bättre miljö och får samtidigt en ökad konkurrenskraft. Som företagare kan du få inspiration, kunskap, analys och rådgivning från oss på Energikontoret. Vi hjälper även till med att hitta eventuella finansieringsstöd.

Bildcollage med bilder på olika industrier etc

Stärk ditt företag genom ett kostnadsfritt erbjudande från oss på Energikontoret Region Örebro län! 

Vi hjälper dig som företagare att hitta sätt att komma igång med eller vidareutveckla ert hållbarhetsarbete genom att hitta affärsnyttan för just er.

Vi erbjuder:

  • platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
  • individuell energianalys
  • hjälp med energiberäkningar
  • hjälp med att komma i gång med hållbarhetsarbetet
  • bollplank för energifrågor och hållbarhetsfrågor – stora som små
  • hjälp med att identifiera eventuella finansieringsstöd.

Förutsättningar för erbjudandet

Erbjudandet sker inom projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige (GENI ÖMS) och riktar sig till små och medelstora företag. 

 

Sänkta kostnader och stärkt ekonomi

Genom att använda energi mer effektivt sänker du dina kostnader. De företag som uppnår klimatneutralitet är mer stabila inför ökade priser på fossil energi, framtida lagkrav, upphandlingskrav och ökad efterfrågan på hållbara tjänster och produkter.

Stärkt konkurrenskraft

Genom att ställa om och anpassa ditt företag till framtida energi- och miljökrav får du en stor konkurrensfördel. Klimatomställningen skapar behov och efterfrågan på nya produkter, tjänster och affärsmodeller, vilket ger ditt företag möjlighet till nya marknader, innovationer och utveckling.

Stärkt varumärke

Ditt företags klimatarbete kan användas i din marknadsföring för att bygga ett grönt varumärke. Ett aktivt energiarbete gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare och för kunder. 

Kontakter

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 oktober 2023