Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi samt fossilfria drivmedel

Hanna Piscator

Utvecklingsledare hållbara transporter