Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så jobbar vi med hållbara transporter

För att minska utsläppen och nå transportmålen behöver vi nya resvanor, färre fordon och nya drivmedel. Därför arbetar Energikontoret med att öka andelen hållbara transporter i länet.

cyklar, bussar och drivmedel

 

Utsläppen av växthusgaser från transporter ska minska med 70 procent under perioden 2010–2030. Det är ett av målen som beskrivs i Energi- och klimatprogrammet för Örebro län. Vi når målet dels genom att minska antalet transporter och dels genom att ställa om till hållbara alternativ.

På Energikontoret arbetar vi på flera sätt med omställningen till hållbara transporter. Vi vill:

  • få fler att gå, cykla och resa kollektivt, alternativt inte resa alls genom att exempelvis jobba hemifrån och ha digitala möten
  • underlätta omställningen till förnybara transporter och utveckla infrastruktur för laddning och förnybara drivmedel.

 

Rena resan är ett treårigt projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar och att utsläppen av koldioxid minskar. Projektet ska stötta offentliga organisationer i arbetet med att främja nya beteenden och förändrade resmönster. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

Läs mer om Fossilfritt 2030 - Rena resan.

 

      

 

Fordon och drivmedel

Projektet Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel skulle underlätta för offentliga organisationer och företag att ställa om till fossilfria transporter och utveckla en infrastruktur för tankning och laddning.

Läs mer om Fordon och drivmedel här.

 

EUlogo_centrerad_RGB för skärm.jpg

Hållbart resande i Örebroregionen var ett treårigt projekt som arbetade för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt till jobbet och på tjänsteresor i stället för att ta bilen. Projektet avslutades våren 2020.

Delprojekt:

  • Nätverk för hållbart resande inom Örebroregionen.
  • Reserådgivning inom organisationer i projektet
  • Prova-på-kampanjer för kollektivtrafiken
  • Informationsåtgärder kring nybyggnation av cykelväg i Karlskoga
  • Informationskampanjer i sociala medier
  • Cykelvänlig arbetsplats

Läs mer om Hållbart resande i Örebroregionen här.

 

EUlogo_vänsterställd_RGB för skärm.jpg

Ungefär 40 procent av koldioxidutsläppen i Örebro län kommer från person- och godstransporter. Sverige har ett nationellt transportmål: att minska utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter med 70 procent under perioden 2010-2030.

Genom projektet Vägval 2030 har vi tagit fram en rapport över förändringar som behöver göras och en handlingsplan med konkreta åtgärder för Örebro län. I handlingsplanen får kommuner och företag information om hur de kan arbeta med att övergå till mer hållbara transporter och resor. 

Vägval 2030 avslutades i maj 2020 och finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

EUlogo_vänsterställd_RGB för skärm.jpg

I projektet Hållbart resande i Örebroregionen skapade vi ett nätverk för hållbart resande i länet. Nätverket har fortsatt in i vårt nya projekt för hållbart resande, Fossilfritt 2030 - Rena resan.

Nätverket består av människor som jobbar med bland annat miljö, stadsplanering och folkhälsa på länets kommuner, Länsstyrelsen, Örebro universitet och Region Örebro län.

Några av deltagarna arbetar aktivt med projektaktiviteter i sin egen organisation medan andra deltar i nätverkets föreläsningar, träffar och studieresor. 

 

Fyra tips för att arbeta med nätverk

Knyt kontakter

Delta i samarbetsytor även om din organisation inte kan göra större förändringar i dagsläget. Kunskapsnivå och kontaktytor betyder mycket för att arbete med hållbart resande ska fungera i framtiden.

Visa nyttan med samarbete

Projektet visar att det finns pengar att spara på ett ändrat resbeteende. Karlskoga kommun som organisation sparade 290 000 kronor och minskade koldioxidutsläppen med 13,5 ton genom att arbeta med projektet.

Tänk bortom yrkestitlar

Hållbart resande är intressant för många olika yrkeskategorier. Bland annat kan miljö, hälsa, arbetsmarknad, turism och ekonomi påverkas av åtgärderna. Om olika yrkeskategorier samverkar i frågor som rör hållbart resande kan det få spännande resultat.

Satsa på resfria möten

Det är viktigt att ses när vi ska inspireras och skapa nya samarbeten. Gör det! Men tänk att hälften av träffarna kan ske digitalt. Det skapar möjlighet för fler att delta eftersom det frigör tid från resor samtidigt som vi tänker på miljön.

Se våra filmer

Kontakter

Felicia Elmström (föräldraledig)

Utvecklingsledare solel och hållbara transporter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Linda Svensson

Utvecklingsledare klimatstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 september 2023