Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hållbart resande i Örebroregionen

Hållbart resande i Örebroregionen var ett treårigt projekt som arbetade för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt till jobbet och på tjänsteresor i stället för att ta bilen. Projektet avslutades våren 2020.

Ahmed på elcykel - centrerad 800px.jpg

 

Projektet var uppdelat i olika delaktiviteter för att öka andelen hållbara persontransporter i företag och organisationer i regionen. Detta skulle i sin tur leda till minskade koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt.

Delprojekt och resultat

 1. Nätverk för hållbart resande inom Örebroregionen
  Efter projektet finns ett uppbyggt regionalt nätverk för hållbart resande. Nätverket har haft möjlighet att påverka Region Örebro läns arbete på strategisk nivå exempelvis genom inspel till den nya digitaliseringsstrategin.
 2. Reserådgivning inom organisationer i projektet
  En omfattande verktygslåda för reserådgivning togs fram i projektet. Reserådgivaren genomförde reserådgivning på 42 arbetsplatser för över 600 medarbetare i de olika organisationerna.
 3. Prova-på-kampanjer för kollektivtrafiken
  Prova-på-kampanjerna gav till en koldioxidbesparing på 2 731 ton. Andelen kollektivtrafikresenärer i länet ökade från 13 procent när projektet startade till 17 procent i slutet av projektet.
 4. Informationsåtgärder kring nybyggnation av cykelväg i Karlskoga
  Cyklingen ökade och biltrafiken minskade på sträckan som byggdes om, men projektets insatsåtgärder gav inte ett statistiskt säkerställt utslag i de avslutande mätningarna.
 5. Informationskampanjer i sociala medier
  Projektet genomförde två cykelkampanjer i sociala medier riktade mot boende i Örebro kommun. Båda kampanjerna fick båda stor spridning.
 6. Cykelvänlig arbetsplats
  Kampanjen Cykelvänlig arbetsplats genomfördes två gånger i projektet och fick stor spridning bland annat genom media.

Projektet fick stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Örebro län.

Följande aktörer deltog och medfinansierade projektet: Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Örebro kommun, Region Örebro län, länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet.

EUlogo_centrerad_RGB för skärm.jpg

Se våra filmer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 februari 2023