Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Elkapacitet och effektanvändande i östra Mellansverige

Produktionen och konsumtionen av el är ojämnt fördelad över dygnet, året och olika delar av landet. Vid ökad efterfrågan på el och under effektkrävande timmar bildas flaskhalsar – elnäten saknar kapacitet för att elen ska kunna flöda genom ledningarna i den mängd som behövs. I Örebro län med omnejd är kapacitetsbrist en växande utmaning som på sikt riskerar att drabba flera kommuner. Därför driver vi projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige i syfte att hitta metoder för att motverka elkapacitetsbrist genom samverkan - näringsliv, regioner och kommuner emellan.

Kapacitetsbrist innebär allvarliga följder. Det kan sätta käppar i hjulet för nyetableringar och investeringar som påverkar regional och kommunal tillväxt. Även hållbar utveckling och viktiga lösningar för att minska vårt klimatavtryck (exempelvis ökad elektrifiering av transportsektorn) är beroende av elkapacitet.

För ökad samverkan

Projektet vänder sig i första hand till regioner, kommuner, små och medelstora företag och till viss del till elnätsföretag. Genom att skapa goda förutsättningar för samverkan och utbyten hjälper Energikontoret Region Örebro län regioner och kommuner hitta nya arbetsmetoder för att motverka kapacitetsbristen. Målet är att stärka möjligheterna för ökad elkapacitet och smart effektanvändande inom näringsliv och samhälle i Östra Mellansverige.

 

EUlogo_v_RGB.png

 

Projektperiod Projektpartners
Januari 2022–september 2023 Energikontoret i Mälardalen
   
Projektledare Finansiärer
Stefan Bernström Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
  Tillväxtverket
  Eskilstuna kommun
  Region Uppsala
  Region Västmanland
  Region Örebro län
  Regionförbundet Sörmland

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 december 2023