Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stärk ditt företag genom ett kostnadsfritt erbjudande från oss på Energikontoret Region Örebro län! Vi hjälper dig som företagare att hitta sätt att komma igång med eller vidareutveckla ert hållbarhetsarbete genom att hitta affärsnyttan för just er.

Vi erbjuder:

  • platsbesök med tips på lönsamma åtgärder
  • individuell energianalys
  • hjälp med energiberäkningar
  • hjälp med att komma i gång med hållbarhetsarbetet
  • bollplank för energifrågor och hållbarhetsfrågor – stora som små
  • hjälp med att identifiera eventuella finansieringsstöd.

Förutsättningar för erbjudandet

Erbjudandet sker inom projektet Hållbar omställning i östra Mellansverige och riktar sig till små och medelstora företag som befinner sig i en krissituation på grund av pandemin men som är i grunden livskraftiga. Det kan också vara företag som klarat sig något bättre kortsiktigt genom krisen men som har stora utmaningar att vänta inom en nära framtid och som behöver göra förändringar genom ett omställningsarbete.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 december 2023