Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Nu ska fler fastighetsägare i östra Mellansverige minska sina klimatutsläpp. Arbetet för mer hållbara byggnader bedrivs bland annat genom projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige, som pågår åren 2020-2023.

För att kunna bidra till de globala målen inom Agenda 2030 och de nationella målen om minskad klimatpåverkan, behövs effektiv kunskapsspridning om teknik, metodik och lönsamhet ur ett helhetsperspektiv. Regionala plattformar är ett viktigt redskap för detta ändamål. Om fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar kan dela kunskaper och erfarenheter, finns stor potential till utökat lärande. Projektet vill främja hållbart byggande både inom nyproduktion och för befintliga byggnader.

Erfarenhetsutbyte är vägen framåt

Fastigheter förbrukar ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Därför är det viktigt att fler fastighetsbolag i Östra Mellansverige minskar sin negativa klimatpåverkan. Med hjälp av erfarenhetsutbyte tänker vi att projektet kommer bidra till att fler fastighetsägare genomför energieffektiviserande åtgärder i praktiken. 

Ett led i detta är att vi löpande genomför seminarier/webbinarier, workshoppar, erfarenhetsträffar och studiebesök för att öka och bredda kunskapen kring hållbarhet. Under träffarna pratar berör vi bland annat:

  • erfarenheter kring energiarbete,
  • hållbara byggmaterial,
  • förnybar energiproduktion,
  • effektstyrning,
  • klimatanpassning av byggnader samt
  • livscykelkostnader och livscykelanalys.

Inom projektet följer vi även utvalda fastighetsägare för att presentera hur de valt att etablera ett långsiktigt energiarbete eller hur de genomgått en process för ökad digitalisering. Tack vare samverkan med Östra Mellansverige når vi ut till fler aktörer och fler fastighetsnätverk med fokus på hållbarhet.

Finansiärer: 

Loggalimpa finansiärer.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2024