Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

LÅGAN

Fastighetsnätverket samverkar med flera av Energimyndighetens nätverk och då framförallt LÅGAN. Genom samarbete och gemensamma projekt är målet att fler lågenergibyggnader byggs och renoveras.

Lågan är ett samarbete mellan Byggföretagen, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. De stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader, däribland oss inom Fastighetsnätverket. 

Genom att effektivisera sin energianvändning inom bostads- och lokalsektorn kan vi tillsammans se till att Sverige når sina energimål. 

Lågans uppdrag är att: 

  • Inspirera och bidra till att byggherrar och fastighetsägare känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till så kallade nära nollenergibyggnader.
  • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 februari 2023