Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energikontor i samverkan för en smartare energianvändning

Publicerad: 2022-03-28 19:28

På tre år har fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i fem län minskat sina koldioxidutsläpp med cirka 1500 ton, vilket motsvarar 255 varv med bilen runt jordklotet. Detta är tack vare vårt Energikontor i samverkan för en smartare energianvändning (ESSE).

Två personer sitter framför en dator i en studio och båda ler stort, en man och en kvinna i 30-årsåldern

Moa Önell och Mostafa Saleh, två projektmedarbetare, sitter i studion på Energitinget.

Energikontoret Region Örebro län är ett av tre energikontor som drivit ett projekt för att få fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att bli smartare energianvändare. Sammanlagt 260 bostadsrättsföreningar har deltagit på olika aktiviteter varav 49 bostadsrättsföreningar har fått ett fördjupat stöd i hur de kan energieffektivisera sina fastigheter. 

- Vi har arrangerat allt från kunskapshöjande seminarier och studiebesök till konferenser och webbinarier där vi har matchat ihop företag och brfer, säger Stefan Bernström, projektledare på Energikontoret Region Örebro län. 

Det finns flera typer av åtgärder fastighetsägare kan genomföra för att spara på klimatet. Ett exempel är att installera laddstolpar för elbilar. Projektet har bidragit till att bostadsrättsföreningarna installerat sammanlagt 150 laddstolpar. 

- Den största vinsten med att delta i det här projektet skulle jag säga har varit att energifrågan har fått ta större plats vid våra sammanträden, säger en styrelsemedlem ifrån en av de deltagande bostadsrättsföreningarna.

En annan medlem menar att de verkligen fått upp ögonen för energifrågor och börjat ta kontroll över sin anläggning. 

Det treåriga projektet tar slut i veckan, men arbetet för att energieffektivisera olika verksamheter fortsätter. 

- Vårt energisystem är under förändring. Därför har Energikontoret Region Örebro län beviljats pengar från Tillväxtverket för att stötta kommuner och näringsliv i frågor som rör elkapacitet och effektanvändande, säger Stefan Bernström.

Projektresultat

Projektet har bidragit till att ...

 • Lönsamheten hos bostadsföretag och offentliga förvaltare av lokaler har ökat tack vare effektivare energianvändning
 • Bostadsföretag och offentliga förvaltare av lokaler har en mer hållbar energianvändning än tidigare
 • Efterfrågan ökar på produkter och tjänster som bidrar till en hållbar energianvändning
 • Öka samverkan mellan bostadsföretag
 • Investeringar kommer till stånd, bland annat genom stöd från klimatklivet

 • Ökad kompetens och stärkt kontaktnät för energi- och klimatrådgivare i ÖMS

Faktiska utfall: 

 • ~1500 ton genomförda åtgärder exkl. planerade åtgärder
 • 260 deltagande brfer, bostadsföretag och offentliga
  förvaltare
 • 3 Energiting
 • 49 energigenomgångar och konsultstöd
 • 3 testinstallationer/piloter
 • 31 ansökningar. (6 ansökningar till Klimatklivet, 130 installerade laddstolpar i nätverket, ~25 ansökningar till laddahemmastödet)
 • 4 nätverk. Många fortsätter sitt nätverkande i ett annat projekt.
 • 3 regionala fastighetsnätverk

Film om projektet

I samband med att projektet avslutades tog vi fram några filmer. De finns tyvärr inte längre tillgängiga på denna sida.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 oktober 2023