Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vägval 2030

Ungefär 40 procent av koldioxidutsläppen i Örebro län kommer från person- och godstransporter. För att minska utsläppen och vår påverkan på miljön har Region Örebro län drivit projektet Vägval 2030.

Sverige har ett nationellt transportmål: att minska utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter med 70 procent under perioden 2010-2030. Genom det treåriga projektet Vägval 2030 har vi tagit fram kunskap om vad vi i Örebro län behöver göra för att nå det nationella transportmålet.

Vi har arbetat fram en rapport på förändringar som behöver göras och en handlingsplan med förslag på konkreta åtgärder. I handlingsplanen har kommuner och företag fått information om hur de kan arbeta med att övergå till mer hållbara transporter och resor. 

Vägval 2030 avslutades i maj 2020 och finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EUlogo_centrerad_RGB för skärm.jpg

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023