Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Under projekttiden anordnades riktade seminarier för olika målgrupper inom sektorn små och medelstora företag med avsikten att öka kunskapen kring solel.

Vi har tagit fram informationsmaterial och verktyg, anordnat studiebesök och seminarier och verkat för bättre förutsättningar för att investera i solel. Som målgrupp räknas också de organisationer runt omkring företagen som exempelvis kommunernas näringslivskontor, ALMI och andra företagsrådgivare.

Insatser i projektet

  • Kunskapsöverföring rörande upphandling / beställarkompetens / utförarkompetens
  • Kunskapsöverföring om Iönsamhet/affärsmöjligheter (LCOE, ekonomi, CSR och profilering)
  • Utveckla affärsmodeller
  • Kunskapsöverföring om regelverk
  • Kunskapsöverföring om byggnadens energisystem med koppling till solenergi
  • Kunskapshöjande insatser för organisationer som exempelvis: Almi, Fastighetsägarna, kommuner, turistorganisationer, LRF osv.
  • Stöd till kommuner och andra organisationer som komplement till energi- och klimatrådgivningsinsatser.

Se våra filmer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 februari 2023