Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill din organisation vara en attraktiv arbetsplats som både lockar ny personal och behåller rätt kompetens? Där medarbetarna är friska och pigga, och ni bidrar till bättre miljö och hållbar utveckling? Då kan er organisations resor vara en bra sak att börja arbeta med.

En organisations resor kan delas in i arbetspendling, tjänsteresor och resfria möten.

Arbetspendlingen är personalens resor till och från arbetet. Tjänsteresor är de resor som man gör inom tjänsten på annat ställe än där man vanligtvis har sin arbetsplats. Resfria möten är möten ni har via telefon, eller med hjälp av video- eller webbteknik, i stället för att ni träffas fysiskt.

Det finns många fördelar med att få fler att gå, cykla, resa kollektivt eller att utnyttja ett resfritt möte i stället för att ta bilen.

 

Det finns många fördelar med resfria möten. 

Du sparar tid och pengar

Genom att ha resfria möten minskar du kostnaden för resor och du sparar dessutom tid som kan användas till annat.

Du blir mindre stressad

Att ha resfria möten i stället för att behöva resa kan minska stressen för dig och dina kollegor. Har du ett resfritt möte på din arbetsplats blir det lättare att hinna med familj och fritid än om du reser för att delta i möten. Det är också lättare att få till ett möte med kort varsel om inte deltagarna ska ta sig till mötet fysiskt.

Du minskar miljöpåverkan

Om du och dina kollegor reser mindre i tjänsten minskar ni arbetsplatsens miljöpåverkan. Utsläpp från tjänsteresor står nämligen ofta för en stor del av en organisations miljöbelastning.

Tips för bra resfria möten

 • Dubbelkolla tekniken innan mötet börjar.
 • Försök att minimera störande ljud i bakgrunden.
 • Använd headset eller konferenshögtalare.
 • Stäng av mikrofonen när du inte har ordet.
 • Placera skärm och kamera så att du ser och syns bra.
 • Kom överens om hur ni vill fördela ordet under mötet.

Ett sätt att försöka få medarbetarna att resa mer hållbart i tjänsten är att ta fram en resehierarki. Det vill säga ett dokument som säger i vilken ordning medarbetarna ska prioritera olika transportsätt.

Region Örebro läns resehierarki

 1. Resfria möten
  Vi sparar tid, pengar och klimatpåverkande utsläpp genom att använda videokonferens, webb- eller telefonmöte.
 2. Cykla eller gå
  Vi främjar vår hälsa genom att ta en promenad eller cykeltur, många verksamheter har tillgång till cykelpool eller tjänstecyklar.
 3. Åk kollektivt
  Vi väljer buss eller tåg och använder restiden till arbete eller vila. Våra kollektivtrafikkort kan användas på Länstrafiken och Tåg i Bergslagen.
 4. Bilpool eller verksamhetsbil
  När ett annat alternativ inte är möjligt använder vi bilpool eller verksamhetens bilar. De flesta av våra bilar är miljöfordon.
 5. Egen bil
  I undantagsfall kan egen bil användas för tjänsteresa. Kom överens med din chef på förhand.
 6. Flyg
  Flyget har mycket stor klimatpåverkan. Vi undviker att flyga, så långt det är möjligt.

När organisationen gör upphandlingar och inköp kan ni ställa krav på hållbara transporter. Exempel på områden där sådana krav kan ställas är vid upphandling av 

 • transporter som till exempel färdtjänst, skolskjuts och avfallshämtning
 • distribution av mat till skolor
 • tvätt- och städtjänster.

Dessutom kan ni ställa krav när ni köper in fordon till den egna organisationen.

Sedan 2022 finns en

i Örebro län som Region Örebro län och alla länets kommuner samt Länsstyrelsen i Örebro län ställer sig bakom. 

Det här kan du bland annat göra som arbetsgivare för att få fler av dina medarbetare att resa hållbart:

Informera

Dela ut informationsmaterial, ta fram reseinformation, sätt upp en skärm med realtidsinformation om kollektivtrafikens avgångar och anordna informationsträffar. Erbjud personlig reserådgivning eller riktad marknadsföring.

Kör kampanjer

Kör cykelkampanjer på arbetsplatsen, som exempelvis cykla till jobbet, cykelsmart arbetsplats, vintercyklist eller cykeltävlingar bland personalen.

Samordna

Ta fram lösningar för samåkningsmatchning och bilpool.

Utbilda

Öka kunskapen om betydelsen av hållbart resande och erbjud alla utbildning i hur man kör miljösmart.

Platsbaserade åtgärder

Ta fram en resepolicy och gör det enklare för medarbetarna att ta cykeln till jobbet, exempelvis genom att ordna cykelställ eller cykelgarage i anslutning till arbetsplatsen.

Underlätta för resfria möten

Se till att de tekniska verktygen finns och fungerar. Erbjud medarbetarna möjlighet att jobba hemifrån. 

Stötta

Satsa på parkeringsförvaltning, subventionerat kollektivtrafikkort, cykelbidrag, cykelleasing eller cykelservice vid kickoff. 

En cykelvänlig arbetsplats underlättar för sina anställda att cykla till och från jobbet samt i tjänsten. Det finns många vinster med att cykla!

De medarbetare som rör på sig dagligen mår bättre och är mindre sjuka. Att cykla är dessutom billigare än att åka bil och ger en bättre miljö med mindre utsläpp. Därför är en cykelvänlig arbetsplats en attraktiv arbetsplats med hälsosam och grön profil.

Bra: Det finns en väl synlig cykelparkering vid arbetsplatsen.

Bättre: Det finns en cykelparkering med väderskydd vid arbetsplatsen samt möjlighet att låsa fast cykeln.

Bäst: Det finns en låst cykelparkering som de anställda har tillgång till. Det finns även utrymme för att parkera lådcyklar och ladda elcyklar.

Bra: Det finns en cykelpump på arbetsplatsen, till exempel i receptionen.

Bättre: Det finns verktyg att låna och en plats att vara på för den som behöver göra en enklare service på cykeln, till exempel spänna bromsarna eller smörja kedjan.

Bäst: Utöver ovanstående finns även utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder för dem som cyklar till och från jobbet på arbetsplatsen

Bra: Personalen får fortlöpande information om möjligheterna att cykla till och från jobbet och i tjänsten via interna kommunikationskanaler, såsom intranät eller personaltidning.

Bättre: Arbetsplatsen arrangerar aktiviteter för att öka cyklandet till och från jobbet och i tjänsten, såsom cykelservice på arbetsplatsen, visning av tjänstecyklar och utdelning av sadelskydd eller reflexvästar. Det finns en cykelgrupp eller ansvarig på arbetsplatsen som de anställda kan vända sig till i cykelfrågor och som uppmuntrar och arrangerar evenemang.

Bäst: Arbetsgivaren eller cykelgruppen följer regelbundet upp hur många anställda som cyklar till och från arbetet och i tjänsten.

Bra: Det finns cyklar och cykelhjälmar som de anställda kan använda för tjänsteresor. Cyklarna servas regelbundet.

Bättre: Det finns minst en elcykel för tjänsteresor. Arbetsplatsen har en policy som säger att kortare tjänsteresor görs med cykel.

Bäst: Arbetsgivaren arbetar för att underlätta vintercykling till och från arbetsplatsen samt i tjänsten genom att till exempel förse tjänstecyklar med dubbdäck,dela ut reflexvästar och se till att cykelparkeringar skottas. Det finns ett förmånscykelprogram eller ett avtal med cykelhandlare som ger rabatter på cyklar och cykelutrustning för de anställda.

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 september 2023