Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nätverk inom kultur och civilsamhälle

Område kultur och ideell sektor stödjer samverkan mellan kommunerna i Örebro län, Region Örebro län, kulturaktörer, folkbildningen och civilsamhällsorganisationer i strategiska utvecklingsfrågor. Vi samordnar utvecklingsarbetet i politiker- och tjänstemannagrupper.

Här finns en förteckning över alla de nätverk som arbetar tillsammans för att lösa samhällsutmaningar inom RUS:ens prioriterade områden Social sammanhållning och demokrati samt Upplevelser och evenemang.

De flesta nätverken är för tjänstepersoner och märkta (T). Nätverk för politiker är märkta (P).

Social sammanhållning och demokrati

Kontakt: Katarina Strömgren Sandh

Upplevelser och evenemang

  • Branschrådet (T)
  • Regionala turismutvecklingsgruppen (T)
  • Aktörsnätverket för besöksnäring (T)
  • Samverkansgrupp för turism- och besöksnäringsutveckling inom Östra Mellansverige (T)

Kontakt: Katarina Strömgren Sandh och Kristina Eklöf

Kriterier för att vara med på listan

  • Det är grupper och nätverk kopplade till regional utveckling
  • Det är grupper och nätverk där organisationer inom Örebro län träffas
  • Det är grupper och nätverk som sammankallas av förvaltningen Regional utveckling eller av en organisation på uppdrag av förvaltningen Regional utveckling.
  • Det är grupper och nätverk som möts mer än en gång per år och över flera år (inte projektgrupper, årskonferenser).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2022