Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Revidering av regional kulturplan inför 2025

I länets regionala kulturplan finns uppdrag, mål, prioriteringar och strategiska inriktningar för samverkan vad gäller länets kulturliv 2024-2027. Kulturplanen är ett levande dokument. Möjlighet till en årlig revidering är därför en viktig utgångspunkt.

Ändringarna som kan göras handlar framförallt om de regionalt finansierade kulturaktörernas uppdrag och verksamhet (sida 33-75), de kulturpolitiska prioriteringarna (sida 30-31) och strategiska inriktningar för samverkan (sida 76-77).

Vi tar även emot andra synpunkter, exempelvis övergripande tankar om planen, faktakorrigeringar och områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till ändringar kan vi ha nytta av dem i vårt arbete med regional kultur.

När och var synpunkter kan lämnas

Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 30 april 2024.

Vi ber att du lämnar dina synpunkter via mejl till kultur@regionorebrolan.se märk ditt mejl med Revidering kulturplan.

Den fortsatta processen

Eventuella förslag till revidering av kulturplanen inför 2025 kommer att bearbetas och presenteras i kulturnämnden för vidare politiska beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige. Ändringar som beslutas om politiskt kommer att finns med i webbversionen av den regionala kulturplanen 2025.

Contacts

Lena Adem

Strateg och analytiker

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, February 6, 2024