Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Socioekonomiska kluster

Klusteranalys på demografiska statistikområden.

Klusteranalys illustration-200px-NY.jpg

För att möjliggöra analyser på socioekonomiska förutsättningar för länets invånare på en mer detaljerad geografisk nivå än länets tolv kommuner har statistik sammanställts för länets 180 demografiska statistikområden (DeSO). DeSO är en geografisk enhet definierad av Statistikmyndigheten SCB.

Nedan presenteras två analyser där officiell statistik utifrån de 180 DeSO som finns i Örebro län har använts för att skapa kluster som skiljer sig från varandra med avseende på socioekonomiska förutsättningar.

 

 

Nedan finns en beskrivning i rapportform där länet beskrivs indelat i sex kluster med olika socioekonomiska och demografiska förutsättningar.

 

Karta med socioekonomiska kluster för Örebro län (zoomningsbar)

Interaktiv rapport med karta

Kartvy med socioekonomiska kluster för Örebro län (zoomningsbar)
I kartvyn, klicka till vänster på "Befolkning och hushåll" och därefter "Socioekonomiska kluster" för att se kartan för de socioekonomiska klustren.

En studie över hur tandhälsan hos barn och ungdomar i Örebro län skiljer sig mellan kluster med olika socioekonomisk- och demografisk struktur.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 1, 2024