Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården.

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Kombinerad webb- och telefonundersökning

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en kombinerad webb- och telefonundersökning som genomförs på uppdrag av alla Sveriges 21 landsting och regioner och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Region Örebro län deltar årligen med omkring 1000 intervjuer till personer 18 år och äldre. Årsrapporter från undersökningarna finns att hämta här till höger.

De senaste resultaten presenteras även via SKR i Vården i siffror 

Vårdbarometern

Under perioden 2010-2015 genomfördes en liknande undersökning, Vårdbarometern, som även den hade som syfte att fånga befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården.

Årsrapporter från Vårdbarometerns mätningar finns även de att hämta hem, men jämförelser med Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar bör göras med försiktighet, då insamlingsmetodiken skiljer sig åt mellan de två undersökningarma.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 26, 2021