Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige

En kvinna i industrimiljö. Logotyp för EU och texten "Medfinansieras av Europeiska unionen"

Inom projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige (GENIÖMS) hjälper vi företag att energieffektivisera och spara pengar, vilket också leder till att koldioxidutsläppen minskar. 

För att hjälpa små och medelstora företag att bli mer energieffektiva erbjuder projektet vägledning. Målet är att ta bort hinder som hindrar företag från att komma igång med energieffektiviseringsåtgärder. Projektet fokuserar på att övervinna de huvudsakliga utmaningarna för företag, nämligen bristande kunskap om energifrågor och bristande fördelar för företaget.

Många företagare är främst entreprenörer och är inte nödvändigtvis experter på ekonomi eller energifrågor. Genom samarbetspartnerskapets vägledning får deltagande företag ökad kunskap, beslutsstöd, handlingskraft och motivation för energieffektivisering, samtidigt som de granskar hela företagets hållbarhetsarbete. Dessutom erbjuds företagen möjligheten att delta i seminarier och webbinarier för att öka sin kunskap.

Genom samarbetet mellan projektets parter, energikontoren och Almi, och andra aktörer, stärks kapaciteten i främjarsystemet för att främja energieffektivitet och hållbarhet.


Så här kan vi på Energikontoret hjälpa dig:

 • Analysera företagets energidata och förklara mönster och avvikelser.
 • Göra ett platsbesök med en energigenomgång av fastighet och verksamhet.
 • Ge konkreta förslag på lönsamma energieffektiviserande och -besparande åtgärder.
 • Hjälpa till att identifiera eventuella finansieringsstöd.

 

Så här kan vår samarbetspart Almi hjälpa dig:

 • Göra en hållbarhetsanalys där vi identifierar utvecklingsområden och nya affärsmöjligheter med koppling till Agenda 2030.
 • Göra en investeringskalkylering där vi ställer olika insatser mot varandra. Vad blir exempelvis den ekonomiska effekten av en investering på kort och lång sikt?
 • Förbereda arbete för genomförande av egendeklaration ISO26000.
 • Finansiering, till exempel genom vårt förmånligare gröna lån.

 1. Genom rådgivning har deltagande företag ökat sin kunskap och motivation för hållbarhetsarbete, energieffektivisering och energioptimering, med fokus på affärsnytta.

 2. Energikontoren och Almi har, genom samarbete, stärkt kapaciteten inom främjarsystemet och utvecklat långsiktiga gemensamma arbetssätt och verktyg.

 3. Projektets insatser för företag och aktörer inom näringslivsutveckling har ökat intresset och kunskapen om energieffektivisering i små och medelstora företag i östra Mellansverige.

Projektet är ett samarbete mellan

 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Västmanland
 • Region Uppsala
 • Region Sörmland
 • Energikontoret i Mälardalen
 • Almi Företagspartner Mälardalen
 • Almi Företagspartner Uppsala
 • Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
 • Almi Företagspartner Östergötland.

Projektet får finansiellt stöd av den europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår 1 september 2023 till 31 oktober 2026. 

Logotyper för EU, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Uppsala, Energikontoret Östergötland, Energikontoret Mälardalen, Almi,

Kontakter

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 april 2024