Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

ELSA i Örebro län

Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat för elever i förskoleklass, skolår 4, skolår 7 och år 1 på gymnasiet.

Elevhälsans medicinska insats och Region Örebro län har till uppgift att följa barns och ungas hälsa. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för avidentifierad insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför hälsosamtalet hos skolsköterskan och skapa en gemensam databas. ELSA är ett samarbetsprojekt mellan länets kommuner, friskolor och Region Örebro län. Samverkan sker även med Region Värmland och Dalarna och dess kommuner.

Från och med läsåret 2015/2016 samlas avidentifierade underlag in löpande från samtliga hälsosamtal i förskoleklass, skolår 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet. Samtliga kommunala skolor i länet samt några friskolor deltar i ELSA.

Underlag för beslut vid prioriteringar

Vår förhoppning är att resultaten bland annat ska utgöra underlag vid beslut och prioriteringar inom region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt att det är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Kontakter

Annsofie Karlsson

Länsdelsansvarig norra länsdelen

Irmeli Gustavsson

Länsdelsansvarig södra länsdelen

Marie Swanolf

Länsdelsansvarig västra länsdelen

Ann-Louise Gelin

Länsdelsansvarig Örebro kommun

Ansvariga Region Örebro län

Fredric Welander

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2022