Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Liv & hälsa - ung

Genom undersökningen Liv & hälsa ung får vi kunskap om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Alla elever i skolår 7 och 9 vid alla grundskolor och i år 2 på alla gymnasieskolor i Örebro län erbjuds vart tredje år att delta i undersökningen. I början på år 2020 genomfördes undersökningen för sjunde gången.

Resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningarna används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021