Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sociodemografiska kluster

Demografiska statistikområden (DeSO) i Örebro län fördelat på fem kluster.

Socioekonomiska och demografiska registeruppgifter från år 2017 fördelat på demografiska statistikområden (DeSO) har hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB).

Fem kluster

Med hjälp av klusteranalys identifierades fem kluster med likartade egenskaper med avseende på registeruppgifterna. 

De registeruppgifter som användes i analysen var:

  • Andel 75 år och äldre
  • Andel med låg ekonomisk standard
  • Andel svenskfödda
  • Andel ensamstående med barn
  • Andel med högsta utbildning gymnasienivå

För en mer detaljerad beskrivning av analysen, se rapporten: 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2021