Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Liv & hälsa

En enkätundersökning om den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter.

Undersökningen Liv & hälsa ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter i den vuxna befolkningen. Undersökningen Liv & hälsa har genomförts sex gånger mellan år 2000 och 2022 och ger oss ett unikt underlag för att kunna följa utvecklingen av hälsan över tid för planering och styrning i vårt arbete med att skapa en god jämlik och jämställd hälsa för alla som bor i Örebro län.

Med start i mitten av februari år 2022 skickades enkäten ut till 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år och äldre i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län (CDUST-regionen). Dessa personer representerar befolkningen i 55 kommuner med drygt 1,2 miljoner invånare. Totalt har över 35 000 invånare svarat, varav drygt 8 000 i Örebro län. 

Resultatrapporter från undersökningen 2022 finns även i bearbetningsbara excelböcker vilka kan tillhandahållas på förfrågan till: livohalsa@regionorebrolan.se

Resultat, trender och bakgrundsinformation från de två senaste undersökningsomgångarna presenteras här nedan under rubriken resultat.

 

Livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter bland invånare 18 år och äldre

Undersökningen Liv & hälsa har nu genomförts för femte gången, tidigare gjordes den år 2000, 2004, 2008 och 2012. Den ger information om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Totalt skickades enkäten ut till 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år och äldre i regionen. Dessa personer representerar befolkningen i 55 kommuner med drygt 1,2 miljoner invånare. Undersökningen genomfördes första halvåret 2017 till ett urval av invånare 18 år och äldre. Undersökningen genomfördes samtidigt i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen). Totalt har ca. 34 000 invånare svarat, varav ca. 8000 i Örebro län. Svarsfrekvens en i CDUST var 44% och i Örebro län var den 46%. Den äldsta som svarat var 104 år.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 december 2022