Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Liv & hälsa

En enkätundersökning om den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter.

Undersökningen Liv & hälsa ger kunskap om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter i den vuxna befolkningen. Undersökningen har nu genomförts för femte gången år 2017, tidigare gjordes den år 2000, 2004, 2008 och 2012.

Undersökningarna är ett unikt underlag för planering, styrning och rapportering. Resultaten presenteras i olika former och sammanhang, från muntliga redovisningar och rapporter till vetenskapliga artiklar.

Resultat Liv och hälsa

Livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter bland invånare 18 år och äldre

Undersökningen Liv & hälsa har nu genomförts för femte gången, tidigare gjordes den år 2000, 2004, 2008 och 2012. Den ger information om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Totalt skickades enkäten ut till 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år och äldre i regionen. Dessa personer representerar befolkningen i 55 kommuner med drygt 1,2 miljoner invånare. Undersökningen genomfördes första halvåret 2017 till ett urval av invånare 18 år och äldre. Undersökningen genomfördes samtidigt i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den sk. CDUST-regionen). Totalt har ca. 34 000 invånare svarat, varav ca. 8000 i Örebro län. Svarsfrekvens en i CDUST var 44% och i Örebro län var den 46%. Den äldsta som svarat var 104 år.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2021