Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Publikationer - Epidemiologi

Epidemiologiska rapporter ur ett befolkningsperspektiv.

Enstaka rapporter kan beställas kostnadsfritt i tryckt format i mån av tillgång genom att kontakta Region Örebro län via mail till Carina Persson. Glöm inte att ange ditt namn och leveransadress samt rapportens titel.

Publikationer

Hälsan ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

Liv & hälsa i Örebro län 2000–2017

Rapporten beskriver trender och samband mellan skydds- och riskfaktorer för självskattat allmänt hälsotillstånd och psykiskt välbefinnande för elever i högstadiet och gymnasiet samt den vuxna befolkningen i länet.

Socioekonomiska kluster i Örebro län

Tandhälsa hos barn och ungdomar 2017

Rapporten ger en beskrivning av fem kluster med liknande socioekonomiska förutsättningar inom klustren och olika förutsättningar mellan klustren. Vidare beskrivs hur tandhälsan fördelas bland de barn och unga som bor i de olika klustren. Rapporten innehåller kartor som kan laddas ned.

Mår alla bra? Rapport 1

Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige.

Den här rapportserien undersöks jämlikhet i hälsa och resurser hos unga i Mellansverige. Serien tas fram i samarbete mellan Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län (”CDUT” utifrån varderas länsbokstav).

Mår alla bra? Rapport 2

Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige.

Den här rapportserien undersöks jämlikhet i hälsa och resurser hos unga i Mellansverige. Serien tas fram i samarbete mellan Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län (”CDUT” utifrån varderas länsbokstav).

Mår alla bra? Rapport 3 - Livsvillkor

Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige.

Rapporten, den tredje och sammanfattande rapporten i serien ”Mår alla bra?” bland elever i årskurs 9 i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län, beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsa ur ett jämlikhetsperspektiv.

Liv och hälsa i mellansverige 2017

Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017

Liv & hälsa 2017

I rapporten redovisas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 70 år och äldre i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Arbetshälsorapport

Liv & hälsa 2017

I rapporten redovisas hälsorelaterade och arbetsrelaterade faktorer från undersökningen "Liv & hälsa" bland förvärvsarbetande 18-69 år i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Bortfallsanalys

Liv & hälsa i Mellansverige 2017

Rapporten redovisar svarsfrekvenser och svarsmönster samt hur levnadsvanor, livsvillkor och hälsa skiljer sig åt mellan olika grupper av svarande på undersökningen "Liv & hälsa 2017".

Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv - ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016

ELSA är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets samtliga kommuner. Både elevhälsans medicinska del och Region Örebro län har
till uppgift att följa barn och ungas hälsa.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 mars 2021