Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Publikationer - Epidemiologi

Epidemiologiska rapporter ur ett befolkningsperspektiv.

Enstaka rapporter kan beställas kostnadsfritt i tryckt format i mån av tillgång genom att kontakta Region Örebro län via mail till Carina Persson. Glöm inte att ange ditt namn och leveransadress samt rapportens titel.

Publikationer

Hälsan ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

Liv & hälsa i Örebro län 2000–2017

Rapporten beskriver trender och samband mellan skydds- och riskfaktorer för självskattat allmänt hälsotillstånd och psykiskt välbefinnande för elever i högstadiet och gymnasiet samt den vuxna befolkningen i länet.

Socioekonomiska kluster i Örebro län

Tandhälsa hos barn och ungdomar 2017

Rapporten ger en beskrivning av fem kluster med liknande socioekonomiska förutsättningar inom klustren och olika förutsättningar mellan klustren. Vidare beskrivs hur tandhälsan fördelas bland de barn och unga som bor i de olika klustren. Rapporten innehåller kartor som kan laddas ned.

Mår alla bra? Rapport 3 - Livsvillkor

Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige.

Rapporten, den tredje och sammanfattande rapporten i serien ”Mår alla bra?” bland elever i årskurs 9 i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län, beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsa ur ett jämlikhetsperspektiv.

Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017

Liv & hälsa 2017

I rapporten redovisas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 70 år och äldre i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Arbetshälsorapport

Liv & hälsa 2017

I rapporten redovisas hälsorelaterade och arbetsrelaterade faktorer från undersökningen "Liv & hälsa" bland förvärvsarbetande 18-69 år i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Bortfallsanalys

Liv & hälsa i Mellansverige 2017

Rapporten redovisar svarsfrekvenser och svarsmönster samt hur levnadsvanor, livsvillkor och hälsa skiljer sig åt mellan olika grupper av svarande på undersökningen "Liv & hälsa 2017".

Kontakter

Carina Persson

Epidemiolog

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021