Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lokadagarna 2023

Lokadagarna är en mötesplats för samtal och inspiration kring Örebro läns utveckling. 2023 är våra två teman: Social hållbarhet med särskilt fokus på kompetensförsörjning samt Civilt försvar och beredskaps­frågor.

Årets tema

Social hållbarhet med särskilt fokus på kompetensförsörjning

Det saknas arbetskraft samtidigt som vi har arbetslöshet. Hur får vi dem som står långt från arbetsmarknaden att ta steg mot hälsa, kompetens och arbete? Och hur kan vi attrahera nyckelkompetens för att driva utvecklingen i nischade branscher?

Civilt försvar och beredskaps­frågor

Vad bör kommuner och organisationer ha koll på i händelse av kris och höjd beredskap? Vilken betydelse har Örebro läns strategiska läge vid en krigssituation? Civilt försvar ­– vad betyder det i praktiken och vad behöver vi göra nu?

Praktisk information

Datum: 31 aug – 1 sept 2023, lunch-lunch

Tid: Lunch serveras från kl. 11.30 på torsdag, programmet börjar kl. 13.00.
På fredag serveras lunch kl. 12.30.

Plats: Loka brunn, Victoriasalen

Målgrupp: Inbjudna politiker, tjänstepersoner, representanter för näringsliv, organisationer, ideell sektor och myndigheter som är viktiga aktörer för regionens utveckling.

Anmälan
Konferensen är öppen för Partnerskapet för regional utveckling och en länk till anmälningsformuläret har mejlats till organisationerna som är med i partnerskapet. Anmäl dig senast 21 augusti.

Program - uppdateras löpande

TORSDAG 31 AUGUSTI

13.00 Välkommen

Cecilia Albertsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Hällefors
Andreas Svahn, ordförande i regionstyrelsen (S)
Mia Carlén, moderator för dagarna

Civilt försvar - nuläget och utsikter framöver

Charlotte Petri Gornitzka, GD Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Integration bland unga – en mångkulturell generation växer upp

Bland unga i dag har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Carina Mood presenterar forskning om integrationens olika dimensioner: Hur det går för unga med svensk och utländsk bakgrund i utbildning och på arbetsmarknaden? Hur ser de sociala banden mellan olika grupper ut? Och vad har man för syn på framtiden och vad som är viktigt i livet?

Carina Mood, professor i sociologi vid Institutet för social forskning och affilierad till Institutet för Framtidsstudier

14.35 Fikapaus

15.05 Barnets resa i socialtjänsten

Hur kan forskning stödja utvecklingsarbete i den vardagliga verksamheten? Camilla presenterar resultat från ett länsövergripande forskningsprojekt om barns delaktighet och socialtjänstens insatser inom den sociala barnavården. Projektet har genomförts i nära samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Region Örebro län och yrkesverksamma inom socialtjänster i länets kommuner. Genom sin praktiknära ansats har kunskap om barnets resa i socialtjänsten kunnat genererats parallellt med att kommunerna drivit ett viktigt utvecklingsarbete av den sociala barnavården för att stärka barnets röst.

Camilla Pettersson, fil. dr i folkhälsovetenskap, arbetar som utvecklingsledare inom området Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län. Hon är också affilierad forskare vid Institutionen för Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

E-resurs, kreativitet som ger resultat

Genom projektet E-resurs har individer långt från arbetsmarknande kunnat gå från försörjningsstöd till eget företag. Genom att använda E-resurs som exempel kommer Mia Carlén och Martin Ryberg från Startcentrum gå igenom några praktiska verktyg som kan hjälpa din organisation hitta idéer som kan öka sysselsättningsgraden och minska utanförskapet. Det krävs inte alltid att man är långt utanför boxen för att hitta nya lösningar.

Mia Carlén och Martin Ryberg, Startcentrum

Lärosätenas bidrag till totalförsvaret

Johan Schnürer, rektor Örebro universitet

Hur bygger vi vår beredskap i Örebro län?

Hur ökar vi takten? Vad händer i höst?
Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen Örebro län

16.30 Avslutning

Mia Carlén, moderator

19.00 Middag

 

FREDAG 1 SEPTEMBER

08.30 Välkommen till fredagen

Mia Carlén, moderator

Vem ska ha ansvar för vad i kriser och vid höjd beredskap?

Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap - hur ska det se ut framöver? Rapport från utredningen.

Carl-Fredrik Graf, landshövding i Östergötland och nationell utredare

Kompetensförsörjning läget i länet - utmaningar

Ann-Sofie Vennerstrand, områdeschef Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län

Unga som varken arbetar eller studerar

Laila Berglund, Mona Hedfeldt och Maria Lindborg, utvecklingsledare Region Örebro län

10.00 Fyra valbara spår

Introduktion på temat och sedan samtalar vi tillsammans om hur vi kan flytta frågan framåt.

 1. Återuppbyggnad av civilt försvar på lokal och regional nivå: vad och hur?

  Spåret handlar om vad återuppbyggnaden betyder i praktiken - vad är det som ska göras nu och när mer finansiering kommer? Vad ska prioriteras? Konkreta exempel från Hallsberg och deras arbete under rubriken ”Öka takten”.
  Birgitta Rydén, säkerhetssamordnare Hallsberg
 2. Skydd av civilbefolkningen i vår tid

  Spåret handlar om hur vi kan koppla lärdomar från Ukraina och den utredning som har presenterats om befolkningsskydd (skyddsrum, varning m.m.) och där stora ansvar faller på regional och lokal nivå. Räddningstjänst under höjd beredskap ingår också.
  Fredric Jonsson, expert i Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap, tidigare försvarsdirektör i Jönköpings län

 3. Kompetensförsörjning – tillsammans kan vi attrahera fler personer till länets företag

  I Karlskoga finns många av länets högteknologiska företag och de konkurrerar med hela världen om att hitta spetskompetens. Här får du goda exempel på hur vi arbetar med attraktion och talangrekrytering. Hur vi kan stärka den samverkan för att möta näringslivets tillväxt?
  Maria Svensson Hallberg och Johan Södergren, utvecklingsledare Region Örebro län samt Anna Posth, PR- och näringslivschef Karlskoga

 4. Social hållbarhet – unga som varken arbetar eller studerar, en komplex samhällsutmaning där många organisationer behöver vara med för att förändra.

  På Lokadagarna 2019 talade John Holmberg, Space for change, om expeditioner som ett sätt att utforska samhällsutmaningar. Förra året gav sig fyra personer ut på upptäcktsfärd. Här berättar några av dem om organisatoriska mellanrum och unga som tagit steg för att ta sig ur utanförskap. Samtal om hur arbetet ska fortsätta.
  Laila Berglund, Mona Hedfeldt, Maria Lindborg, Kristina Lilliestam
  utvecklingsledare Region Örebro län

11.30 Att förbereda sig för framtiden bakom hörnet

Det är svårt att möta våra utmaningar om vi ser på framtiden som en förlängning av det vi tidigare varit med om. Men om den inte ens är det? Om vi står vid ett hörn bakom vilket vi faktiskt inte vet vad vi ska vara beredda på eller vilken kompetens vi ska försörja oss med? 

Spaning av Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker

Avslutning

Charlotta Englund, regionråd (C)

 

Kontakter

Susanne Rosendahl

Utvecklingsledare: Regional utvecklingsstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 september 2023

Läs mer om Partnerskapets höstmöte