Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kultur och digitalisering

Digitalisering förändrar samhället i grunden och skapar därför även genomgripande förändringar för offentliga verksamheter. Fler invånare kan genom att utnyttja digitaliseringens potential uppleva kultur och ta del av kulturella evenemang.

Digitaliseringen är ett verktyg som kan minska klyftan mellan stad och landsbygd. Den kan användas för att nå fler med information, kunskaper och upplevelser oavsett utbildningsnivå, ekonomi, funktionsförmåga och kön.

Gemensamt för kulturverksamheterna är att förhålla sig till vad den digitala transformationen av samhället innebär och den effekt den har på respektive kulturområde. Dels handlar det om kunskapsbyggnad och att relatera till digitaliseringens möjligheter som nya tekniska lösningar, ökad tillgänglighet genom digitaliseringen, digital marknadsföring och digitala utsändningar av kulturarrangemang. Dels handlar det om källkritik och att hantera falska nyheter. Det handlar också om datasäkerhet, digitalt utanförskap och analoga alternativ.

Det här jobbar vi med

Region Örebro län tar i samverkan med länsstyrelsen, länets kommuner och Örebro universitet fram en regional digitaliseringsstrategi, där kulturen ingår. Strategin ska vara ett stöd i arbetet med att skapa en jämställd, attraktiv och stark region med hjälp av modern digital teknik.

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • stärka arbetet med ett digitaliserat kulturutbud i länet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 december 2021