Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samhällsplanering och kollektivtrafik

Stadens, landsbygdens och bostadsområdens utformning sätter gränser eller ger möjligheter för invånare i länet och är därför en ständigt aktuell fråga.

Kulturens villkor är nära kopplat till samhällsutveckling och samhällsplanering. Kultur och kulturellt skapande är också med och påverkar utformningen av samhällets olika miljöer.

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • undersöka förutsättningarna för att vara med och utveckla en regional mötesplats kring samhällsplanering ur ett kulturellt perspektiv.

Önskvärt läge 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

Invånarna i länet har nära till kulturella och sociala mötesplatser. Utformningen av dessa gemensamma miljöer är viktiga för tryggheten, tilliten och den goda jämställda och jämlika hälsan i länet. Attraktiva boendemiljöer har betydelse för den sociala hållbarheten.

Delat ansvar för samhällsplanering

Kommunerna har ett särskilt ansvar för den estetiska dimensionen av samhället genom stadsplanering, arkitektur och konstnärlig gestaltning. Även Region Örebro län har ett ansvar för konstnärlig gestaltning i nybyggnationer genom enprocentsregeln. Det är också angeläget att det tillförs ett regionalt perspektiv på det nationella målet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Kollektivtrafik

I den regionala utvecklingsstrategin är ett önskvärt läge för 2030 att kollektivtrafiken har förbättrat möjligheterna för unga på landsbygderna att pendla till och från skola och fritidsaktiviteter.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • föra samtal kring kollektivtrafiken i länet utifrån barns och ungas behov av att ta del av kultur och andra aktiviteter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021