Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kultur och turism

Kultur är en viktig del inom turistsektorn. Populära turistmål är ofta kulturhistoriskt intressanta eller ger möjlighet till kulturupplevelser.

Det ska finnas goda förutsättningar för de aktörer som tillsammans står för utbudet. Örebro län ska vara attraktivt att besöka under hela året och därmed vara med att skapa tillväxt genom en hållbar turism.

Det här jobbar vi med

En viktig del i det regionala turistarbetet handlar om att Örebroregionens upplevelser behöver förpackas bättre tillsammans. Det behövs en kombination av upplevelser där mat, boende, natur och kultur är viktiga delar. Det behöver också utvecklas en exportmognad så att den internationella marknaden kan nås.

Länets kulturaktörer bör därför medverka i destinationssatsningen. Kulturaktörer har att vinna på att öka konkurrenskraften på den nationella och internationella marknaden genom verksamhetsutveckling, anpassad marknadsföring och samarbete med fler näringar. Det kan till exempel handla om scenkonst, museum, kulturarvsmiljöer, arkitektur samt utställningar inom bild och form.

Även turism med kreativt skapande som inslag är en outnyttjad resurs, till exempel i samspel med specialintresserade, naturturism eller familjeturism. Turism kopplat till film eller litteratur är ytterligare exempel på möjlig kulturturism.

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • att länets kulturaktörer ska få ökade möjligheter att stärka arbetet för att nå nya målgrupper genom regional, nationell eller internationell turism.

Önskvärt läge 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

Upplevelser och evenemang av högsta klass är en viktig del av länets varumärke. Det finns goda förutsättningar för de aktörer som tillsammans står för utbudet, såväl för näringslivet och professionella aktörer som för civilsamhället.

Turistsektorn i länet

Inom destinationsutvecklingen arbetar kommunerna tillsammans i geografiska destinationer. Dessa är: Visit Karlskoga/Degerfors, Visit Örebro (Örebro, Hallsberg, Kumla och Lekeberg), Visit Bergslagen (Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors) och Visit Tiveden (Tiveden och Askersund).

Regionen marknadsförs internationellt som The Heart of Sweden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 december 2021