Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Baltic Loop - effektiva transportflöden

Effektiva transportflöden och kortare restider mellan Baltikum, Finland och Sverige.

Idag finns det flaskhalsar som begränsar transporter mellan Baltikum, Finland och Sverige. Projektet Baltic Loop har haft som mål att utveckla lösningar för att minimera rese- och frakttiden och minska utsläppen. Genom effektiviserade transportflöden och kortare tider blir korridorerna mer attraktiva för nya affärer och innovationer.

Projektet Baltic Loop har utvecklat och förbättrat restiden för varor och personer mellan tre korridorer:

 • norra från Örebro – Åbo – St. Petersburg,
 • mellersta från Örebro – Tallinn – St.Petersburg och
 • södra från Örebro – Riga – St. Petersburg.

Projektet avslutades våren 2021.

Loggor: Baltic Loop, Interreg Central Baltic och EU:s regionalfond
Karta över de tre transportkorridorerna, se punklista ovan.

Ett avancerat transportnätverk och system är allt viktigare för att säkra regionens välstånd, tillväxt och utveckling. Den globala konkurrensen kräver också snabbare transporttider i hela centrala Östersjön. För närvarande har de öst-västliga korridorerna inte utvecklats till sin fulla potential jämfört med förbindelserna nord-syd.

För att nå de miljö- och klimatmål Sverige och EU satt upp behöver vi skapa hållbara och grönare transportalternativ som minskar våra utsläpp.

Inom ramen för Baltic Loop-projektet kommer Region Örebro län undersöka kapaciteten och nyttan med ett förbättrat stråk mellan Stockholm-Örebro-Oslo. Utvecklingen av Örebro län är på många sätt beroende av en smart, innovativ och hållbar transportinfrastruktur.

Vårt mål är

Minimera rese- och frakttiden och minska utsläppen i de tre korridorerna inom centrala Baltikum. Kortare rese- och frakttider gör korridorerna mer attraktiva för nya affärer och innovationer.

På så vi får vi

 1. förbättrad konkurrenskraft på grund av det effektivare transportflödet,
 2. minskad restid och
 3. förbättrad passagerartillgänglighet till korridorer från inlandet med koppling till tekniska lösningar.

Aktiviteter

De aktiviteter projektet arbetar med är att:

 • samla och analysera tillgänglig data,
 • förbättra och utveckla tidseffektiva transportlösningar,
 • upptäckta ekonomiska fördelar genom att hantera tid i transportgränssnittet och
 • föra dialog mellan olika transportaktörer.

Baltic Loop är ett projekt inom Interreg Central Baltic med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet leds av Turku University of Applied Sciences Ltd (Finland).

Partner i projektet

 • Region Örebro län
  Vidzeme Planning Region (Lettland)
 • Åbo Akademi University (Finland)
 • Riga Planning Region (Lettland)
  Vetnspils High Technology Park Foundation (Lettland)
 • Union of Harju County Municipalities (Estland)

Associerade partners

Ministry of Transport of the Republic of Latvia (Lettland)

City of Salo (Finland)

City of Turku (Finland)

Freeport of Ventspils authority (Lettland)

Budget

1 980 000 euro

Region Örebros del av budgeten: 360 000 euro (15,8 procent).

Karin Wallin

Områdeschef samhällsplanering och infrastruktur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 augusti 2021

Läs mer om Lärdomar och slutrapporter