Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stöd att söka - Utvecklingsmedel folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Contacts

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 27, 2023