Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ansats

Projektet Ansats startade den 1 augusti 2020. Syftet är att stärka den professionella dansen med fokus på arrangörsutveckling och långsiktig etablering av danskonstnärer.

I projektet kommer det att arrangeras residens, utbildningar och mötesplatser för att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen, och öka kunskapen kring professionell dans i länet.

Dansresidens

Dansresidensen kommer att ha olika längd och inriktning. Det gemensamma syftet är:

  • att skapa arbetstillfällen för danskonstnärer
  • att nå ut med dans till fler platser i länet
  • att stärka arrangörsskapet

I utlysningen av de flesta residensen kommer de danskonstnärer som är verksamma, boende eller på annat sätt har tydlig kulturell koppling till länet att prioriteras.

Utbildningar

Inom projektet kommer olika utbildningar och mötesplatser att erbjudas. Utbildningarna kommer beröra förutsättningar för att arrangera dans och ta upp teman, exempelvis:

  • marknadsföring
  • målgrupper
  • lokalförutsättningar
  • tillgänglighet
  • bemötande av frilansande grupper/danskonstnärer

Mötesplatser

Det kommer även arrangeras mötesplatser för danskonstnärer för att främja nätverkande och samarbeten. Detta gynnar etableringen av lokala danskonstnärer på lång sikt.

Kontakter

Johanna Ström

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2021