Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Hej arbetsgivare!

Har du svårt att hitta personal med rätt kompetens för ditt företag? Det finns en lösning på det!

Ett bra sätt är att du som arbetsgivare börjar samverka med de som anordnar yrkesutbildningar i länet. Det här kan du göra i de program- eller yrkesråd som finns för just din bransch. Där pratar man om vilka behov ni arbetsgivare har när det gäller anställningsbar personal. De som utbildar kan då bättre forma utbildningarnas innehåll för att matcha era behov. Det leder till att människor är mer redo för att gå ut i arbete efter avslutad utbildning. En win-win, för dig, för den som ska jobba och för samhället.

Här har vi listat alla gymnasier i Örebro län som har yrkesutbildningar. Dessutom finns kontaktuppgifter till länets kommuner och deras yrkesvuxutbildningar så att du lätt kan komma i kontakt med dem också. Ta kontakt med den skola som finns inom ditt område eller inom din bransch för att få veta mer hur du kan bidra och samtidigt få en bättre kompetensförsörjning till ditt företag!

Engagera dig i ett bransch- eller programråd - det vinner alla på!

El och energi

Bygg och anläggning

Restaurang och livsmedel

VVS och fastighet

Restaurang och livsmedel

Försäljning och service

Fordon och transport

Hotell och turism

Gröna näringar

Barn och fritid

Industriteknik

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, February 21, 2023